PBLQ rapport over beveiliging patiëntengegevens

Minister van VWS stuurt PBLQ rapport over beveiliging patiëntengegevens naar Eerste en Tweede Kamer

Gepubliceerd op

Vragen?

Vragen?

In opdracht van het Ministerie van VWS deed PBLQ onderzoek naar de beveiliging van patiëntgegevens in zorginstellingen. We zijn verheugd dat Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport al onze conclusies en aanbevelingen uit het rapport heeft overgenomen in de brief die zij vandaag stuurde naar het parlement.

In deze brief geeft de Minister aan dat actie noodzakelijk is: "Gezien het aantal en de diversiteit van de aanbevelingen die PBLQ in het rapport gedaan heeft, is het noodzakelijk om met alle betrokken partijen de komende periode een 'Actieplan (informatie)beveiliging patiëntgegevens' op te zetten."

Het doel van het onafhankelijk onderzoek was om het belang van de bescherming van patiëntgegevens verankerd te krijgen in de praktijk van de zorginstelling, in het gedrag van leidinggevenden en medewerkers én in de (aanspreek)cultuur in de zorginstellingen. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag op welke wijze zorginstellingen in de dagelijkse praktijk omgaan met de beveiliging van hun patiëntgegevens en hoe hierin verbetering kan worden aangebracht.

Het onderzoeksteam stond onder leiding van PBLQ principal adviseur Theo Hooghiemstra en bestond verder uit: Marcel Spruit, Mano Radema, Jelle Oud, Paul Wielaard, Rien Meijerink en Patty Heemskerk-van Holtz.