Informatiebeveiliging en cybersecurity op de bestuursagenda

Gepubliceerd op

PBLQ vindt informatiebeveiliging een onderwerp dat structureel aan de bestuurstafel besproken moet worden. Zonder dat dit over technische details hoeft te gaan. Laat dat vooral aan de specialisten over. Informatie- en ICT-voorziening(en) zijn strategische bedrijfsmiddelen, vitaal voor het goed vervullen van de publieke taak. Zo belangrijk als ze zijn, zo kwetsbaar zijn ze ook en daarmee onze samenleving.

In augustus 2018 zijn wij een blogreeks gestart in de aanloop naar de cybersecurity week 2018. Dat vonden wij een goed idee omdat we er wel wat over te melden hebben – zo is ook gebleken uit de uiteenlopende bijdragen van verschillende adviseurs – maar ook omdat cybersecurity voortdurend de aandacht verdient.

We kunnen terugkijken op een mooie en interessante blogreeks, en we zouden ook nog wel even door kunnen gaan. Want, zoals gezegd, het onderwerp verdient voortdurende aandacht. Maar tegelijkertijd zijn wij bij PBLQ natuurlijk ook op andere gebieden actief, en ook die andere onderwerpen verdienen een podium. Daarom sluiten we deze blogreeks nu af met de blog over informatiehuishouding en informatiebeveiliging, geschreven door Matthijs Kerkvliet.