Programmamanagement

Vragen?

Vragen?

Leidinggeven aan de uitvoering van uw programma of groot ICT-project

Het leiding geven aan grote ICT-projecten vergt veel van projectmanagers en hun opdrachtgevers. Wij beschikken over een aantal zeer ervaren project- en programmamanagers die grote projecten in politiek/bestuurlijk complexe omgevingen kunnen leiden. Zij zijn in staat voor u als bestuurder en/of opdrachtgever grote projecten en programma's op te starten en beheersbaar uit te voeren. Daarnaast werken wij, vanuit onze kennis en ervaring, ook aan de ontwikkeling van projectmanagers en opdrachtgevers in de publieke sector.

Komen tot een goede projectuitvoering

Wij maken geen beleid maar helpen u te komen tot een goede uitvoering daarvan via projecten. Wetgeving en beleid vinden wij wel een relevant onderdeel van de omgeving van projecten om de juiste randvoorwaarden te scheppen en politiek/bestuurlijke context hanteerbaar te maken. Naast de realisatie van de ICT-systemen en het beheer daarvan betrekken wij altijd de uitvoering. Projectresultaten moeten wel uitvoerbaar zijn in de praktijk, daar worden de benefits van projecten, het beleid, gerealiseerd. Daarom werken wij veel met programma´s. Onze project en programmamanagers zijn MSP (Managing Succesfull Programmes) gecertificeerd.

Opdrachtgeverschap

Goed opdrachtgeverschap is cruciaal voor het welslagen van (beleids)projecten. De opdrachtgever is degene die namens de organisatie het project op laat zetten en uitvoeren en eindverantwoordelijk is, maar ook verantwoordelijkheid toont en voelt voor het project. Het belang van goed opdrachtgeverschap is opnieuw onderstreept in het WRR-rapport iOverheid en de brief aan de Tweede Kamer over de Evaluatie maatregelen Grote ICT-projecten. De opdrachtgever is de duidelijk zichtbare persoon, met voldoende commitment, mandaat en evenwicht. Hij is eigenaar van het project en richt zich op het 'wat' en 'waarom' van het project en is verantwoordelijk voor de besturing van het project. De opdrachtnemer als de projectmanager levert vervolgens de afgesproken projectresultaten op. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer is complex, veelzijdig en kwetsbaar. De kwaliteit van deze relatie is essentieel voor het welslagen van een project.