Smart City

Vragen?

Hoe speelt uw stad in op mogelijkheden om met de nieuwste technologieën oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen? Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, energie, economie en zorg. Veel van deze nieuwe initiatieven en aanpakken gaan schuil onder de paraplu van Smart City. Initiatieven die passen bij de aard van Smart City. Hoe? Er is geen duidelijk receptenboek voor de invoering van deze innovatieve ontwikkelingen.

Vragen?

Smart city

Onze visie

Wij geloven in een aanpak die past bij de eigenheid en de uitdagingen van uw stad. Een aanpak die voorbij gaat aan de hype en zich richt op hoe u structureel waarde toevoegt met Smart City innovatie. Dit gaat verder dan een pilot en richt zich op de vraag: ´hoe realiseren we een blijvend en aantoonbaar positief maatschappelijk effect?´

Voor elke stad zijn de volgende kernthema´s belangrijk:

Samenwerking

Een slimme stad is een stad die verbindt. Een stad die relaties opbouwt met bedrijven, kennisinstellingen en andere steden om toegang te krijgen tot kennis, ideeën en oplossingen. Hoe sluiten uw innovaties aan op de behoefte van de stad en zorgt u er voor dat ze gedragen worden? Daarvoor trekt u samen op met inwoners, instellingen en bedrijven in de stad. 

Strategie

Technologische innovatie is geen doel op zichzelf, maar staat in dienst van uw stad. Een Smart City strategie geeft antwoord op de vraag welke aanpak past bij uw maatschappelijke vraagstukken en uw ambities voor de stad. Zo'n strategie biedt duidelijke handvatten voor keuzes die bij elke implementatie opnieuw gemaakt worden. Hoe pakken we dit aan? In overleg met u bekijken we welke aanpak het beste bij uw stad past. Aan de hand van een scan of gapanalyse brengen we bijvoorbeeld in beeld waar u als stad staat en wat een haalbare en passende vervolgaanpak is. 

Governance

Bij het ontwikkelen en beheren van Smart City oplossingen zijn vaak veel belanghebbenden betrokken, zowel binnen uw eigen organisatie als daarbuiten. Dit vraagt om duidelijkheid over zaken als sturing, rollen, verantwoordelijkheden en financiering. PBLQ helpt u met het borgen van deze zaken in het hele ecosysteem en met het ontwerp van processen waarmee u ideeën ontwikkelt tot duurzame producten.

Informatiemanagement

Ontwikkelde oplossingen moeten ingebed worden in de bestaande IT infrastructuur. Dit betekent:

  • op een ‘slimme’ manier omgaan met bestaande systemen en netwerken (legacy);
  • zorgen voor bescherming van informatie met een goed cybersecurity framework;
  • privacybescherming bij verwerking van persoonlijke gegevens.

Met Privacy Impact Assesments en Cyber Security risicoanalyses brengen we in kaart welke risico's u loopt en wat u kunt doen om die weg te nemen. 

Lees de blog: 'Cybersecurity en Internet of Things'.

Permanent leren

Smart City innovatie vraagt andere vaardigheden (en kennis) van de medewerkers binnen uw organisatie. Hoe sluit u deze kennis en vaardigheden aan op nieuwe ontwikkelingen? Leren vraagt veel van de cultuur van de organisatie, namelijk dat mensen uitgedaagd worden om initiatief te nemen, ook waar de uitkomst onzeker is en de kans op falen aanwezig is. Wat is hierbij essentieel? Dat leren van fouten een belangrijke stap is op de weg naar een succesvolle slimme stad. 

PBLQ, uw Smart City partner

Met advies, project- en programmamanagement en opleiding helpen wij u met:

  • Sturing op Smart City initiatieven
  • Veilig digitaal innoveren
  • Behoorlijk datagebruik in de publieke ruimte
  • Smart City en publieke waarden
  • Data en dienstverlening

… en andere Smart City vraagstukken.

PBLQ goes Barcelona

PBLQ maakt deel uit van de Nederlandse innovatiemissie naar het Smart City Expo World Congress van 19 t/m 21 november 2019 in Barcelona.

About Smart City Expo World Congress 2019