Hoe kunnen wij u helpen?

De Omgevingswet

Vragen?

Op 1 januari 2021 moeten alle overheden klaar zijn met hun voorbereidingen op het werken onder de Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van deze wet wordt een enorme reductie van regels bereikt. Daarnaast is de manier van werken onder deze nieuwe wet fundamenteel anders: er komt meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen.

Vragen?

Evolutionair implementeren

Het implementeren van al deze veranderingen vraagt alleen al dat u anders gaat denken en werken. Het gaat niet lukken eerst alles uit te denken, vast te leggen in een blauwdruk en vervolgens “uit te rollen”. Vooral (klein) beginnen en al doende leren, steeds een stukje erbij pakken biedt hier soelaas. Wij noemen dat de evolutionaire aanpak, die we samen met GeoDan en FLO Legal ontwikkeld hebben.

Hoe ziet deze aanpak eruit?

Omdat het om de ontwikkeling van úw organisatie en werkwijze gaat, en de Omgevingswet veel ruimte biedt voor een op de lokale situatie toegesneden werkwijze, is er geen vast recept, maar is maatwerk noodzakelijk. Wij gaan met u aan de slag met een voor úw gemeente concreet en relevant thema. Stel “vergunningsvrij bouwen” of “vergroting van de leefbaarheid” van een bepaalde wijk. We bepalen samen met u hoe werken aan dit thema er bij u in de gemeente onder de Omgevingswet uit ziet. Uitgangspunt is afgestemd en integraal. We betrekken voor dit thema relevante spelers bij het bij het ontwerpen en voorbereiden.

Dan gaat u aan de slag: werken op de nieuwe manier! Op deze wijze leidt de evolutionaire aanpak tot écht resultaat. In de stap die daarna volgt oogsten we met u wat we tegen zijn gekomen bij het eerste thema, breiden we uw implementatie vervolgens naar volgende thema's uit. Zo evolueert u al doende de Omgevingswet in.

Vooral (klein) beginnen en al doende leren en steeds een stukje erbij pakken biedt soelaas

Ondersteuning bij specifieke vraagstukken

Uiteraard kunnen we u bij uw Omgevingswet-gerelateerde vraagstukken ook op andere manieren bijstaan: we hebben zowel informatiekundigen, organisatiekundigen, veranderkundigen, opleidingsdeskundigen en interim-managers in huis. Onze adviseurs zijn goed ingevoerd in de materie, en hebben goed zicht op de ontwikkelingen die bij de gezamenlijke overheden plaatsvinden. Doordat zij betrokken zijn bij allerlei (overkoepelende) opgaven, in het interbestuurlijke programma en de totstandkoming van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Zij kunnen u langs de volgende vier invalshoeken helpen:

1. Waar sta ik?

We hebben een groot aantal toetsinstrumenten ontwikkeld waarmee we voor u kunnen bepalen hoe uw implementatieproces op specifieke onderdelen ervoor staat. Een voorbeeld is de digitaliseringstoets (zie hieronder). Wij bieden u graag de frisse blik van de buitenstaander.

​​​​​​2. Hoe pak ik het aan?

Bij de implementatie van de Omgevingswet stuit u op allerlei vraagstukken die u allicht niet allemaal alleen kunt oplossen. Vraagstukken over de herinrichting van uw organisatie, werkprocessen en systemen. Over samenwerking binnen uw organisatie en in de regio. Over het anders aankijken tegen initiatieven en initiatiefnemers. Bij het aanpakken daarvan kunt u hulp inroepen van onze ervaren adviseurs. Samen met u komen we tot praktisch toepasbare adviezen waarmee u stappen kunt gaan zetten. Zo ondersteunen we nu een gemeente in het het oosten van het land bij het mét de organisatie waar nodig herontwerpen van de processen en het begeleiden van de implementatie. Een mooi startpunt kunnen ook de resultaten van de hierboven beschreven digitaliseringstoets zijn.

3. Ik kan het niet alleen!

Zoekt u tijdelijke ondersteuning bij het aansturen van (een deel van) de opgave? PBLQ kan u daarin van dienst zijn door het leveren van projectleiders, programma- en interimmanagers/ kwartiermakers. Zo ontwerpen we nu voor een gemeente in het noorden van het land een op de lokale situatie toegesneden en uitvoerbare aanpak voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. 

4. Ik wil het zelf kunnen doen!

U wilt minder afhankelijk worden van externe expertise? Laat u dan trainen of coachen. PBLQ helpt u graag verder, door het verzorgen van o.a. opleidingen, trainingen of coaching on the job

Voor wie werken we?

Onze dienstverlening is ontwikkeld met het oog op de uitvoeringspraktijk bij gemeentes, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en RUDs/ODs. Maar uiteraard kunnen wij ook andere overheden van dienst zijn op dit vlak. Neemt u vooral contact op om met ons de mogelijkheden te verkennen.

Met wie werken we?

Omdat voor de invulling van de evolutionaire aanpak binnen het fysiek domein de toepassing van digitale ruimtelijke informatie en uw lokale regels essentieel zijn, bundelen PBLQ, Geodan en FLOLegal de hiervoor nodige expertise. Hierdoor kunnen we breed ondersteunen om de evolutionaire aanpak succesvol in te zetten.

Tot slot

De Omgevingswet is natuurlijk eigenlijk maar een haakje waaraan u meestal al lang gewenste veranderingen kunt ophangen. Welke gemeente wil niet digitaliseren, beter in contact zijn met burgers en bedrijfsleven en snellere besluitvorming? Wacht dus niet langer en ga aan de slag.