Besturen onder druk van deze tijd?

De experts aan het woord

Gepubliceerd op

Vragen?

Vragen?

Besturen onder druk van deze tijd verwijst naar de druk waaronder bestuurders en topmanagement van publieke organisaties tegenwoordig staan om succesvol grote ICT/IV-trajecten en technologische uitdagingen vorm te geven. Het is ook de naam van onze half jaar durende leergang waarin wij bestuurders de ruimte bieden om onder leiding van experts met medebestuurders, in een prettige omgeving en tijdens een goed diner, inspiratie op te doen rondom onderwerpen als keteninformatisering, leveranciersmanagement, trends, privacy en goed opdrachtgeverschap. 

In deze serie geven experts een voorproefje van hun avond. We trappen af met een gesprek tussen Leo Smits en Rafaëlle van Engers, zij ontwikkelden vijf jaar geleden deze leergang en blikken samen terug en kijken vooruit.

Achtereenvolgens komen aan bod: Jan Grijpink (keteninformatisering), Roy Johannink (snelheid van informatie), Jan Willem Boissevain (leveranciersmanagement), Theo Hooghiemstra (privacy), Richard van Breukelen (Goed opdrachtgeverschap) en Bert Mulder (trends en ontwikkelingen). Zij zetten u graag aan het denken en we zijn uiteraard benieuwd of u de geschetste ontwikkelingen herkent.