Prof. dr. Wolfgang Ebbers benoemd tot bijzonder hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam

Gepubliceerd op

PBLQ feliciteert Wolfgang Ebbers met de benoeming van bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam !

Wolfgang Ebbers

In november 2019 is principal adviseur Wolfgang Ebbers benoemd tot bijzonder hoogleraar "ICT en strategisch innoveren in de publieke sector" aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze leerstoel is bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Departement Bestuurskunde en Sociologie. Een functie die hij naast zijn huidige werkzaamheden bij PBLQ in deeltijd vervult.

Zijn hoofdonderwerp is digitalisering van relaties tussen burgers en overheid. Wolfgang focust daarbinnen op drie vraagstukken:

  1. Hoe verandert de digitalisering de relaties tussen burgers en overheid?
  2. Welke rol speelt de overheid 'eigenlijk zelf' in deze verandering?
  3. Hoe geven we de relatie tussen burgers en overheid via digitalisering vorm?

Deze vraagstukken bouwen voort op Wolfgangs werk aan de Universiteit Twente. Hij onderzocht daar onder meer wat de communicatieve en bestuurlijke gevolgen zijn van digitaal berichtenverkeer met burgers, of en hoe proactieve, slimme technologie werklozen aan een nieuwe baan helpen en hoe overheden het beste de digitale transformatie organisatorisch vormgeven. Deze benoeming aan de EUR betekent tevens de beëindiging van zijn Twentse leeropdracht.

Oratie

Zijn oratie spreekt hij in de tweede helft van 2020 uit. In aanloop hiervan schrijven we regelmatig over de ontwikkelingen met betrekking tot de genoemde digitaliseringsvraagstukken op de website van PBLQ. Volg onze social media kanalen: LinkedIn en Twitter. We houden u op de hoogte.

Meer informatie?

Bestuurders en beleidsambtenaren die meer willen weten over hoe digitalisering de relatie tussen overheid en burgers beïnvloedt, de werkzaamheden van Wolfgang en zijn leerstoel, neem contact met hem op voor meer informatie of maak een afspraak.