Wolfgang Ebbers

Principal adviseur

Wolfgang Ebbers

Principal adviseur

06 25 01 50 61 06 25 01 50 61
Stuur mij een e-mail

Bestuurlijk verantwoordelijk voor digitale overheidsdiensten? Dan sta ik u als ervaren adviseur en wetenschappelijk topspecialist graag terzijde. Ik zet de belangen van uw gebruikers centraal, maar behoud een scherp oog voor de ambities en beleidsdoelen van uw organisatie. Ik let daarbij op technologie van nu en van de toekomst.

PBLQ feliciteert Wolfgang Ebbers met de benoeming van bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam !

In november 2019 is principal adviseur Wolfgang Ebbers benoemd tot bijzonder hoogleraar "ICT en strategisch innoveren in de publieke sector" aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze leerstoel is bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Departement Bestuurskunde en Sociologie. Een functie die hij naast zijn huidige werkzaamheden bij PBLQ in deeltijd vervult.

Lees meer

Vanuit een schat aan ervaring

Ik eet, drink en adem digitale overheidsdiensten, al meer dan twintig jaar. Zo realiseerde ik als projectleider bij de Belastingdienst het internetloket voor particulieren. Na tien jaar stapte ik over naar de wetenschap en de advieswereld. Nu help ik als adviseur van PBLQ en als hoogleraar de overheid bij onderwerpen als gebruikersgericht ontwerpen, gedragsbeïnvloeding en robotisering van digitale diensten.

Bestuurders helpen bij hun uitdagingen

Digitale overheidsdiensten nemen in gewicht en belang sterk toe. Technisch, financieel, maatschappelijk en vooral ook politiek. Dat betekent dus ook dat de bestuurlijke uitdagingen toenemen. Die ga ik graag met en voor u aan. Als sparringpartner sta ik garant voor gedegenheid, betrouwbaarheid en stevigheid. Zeker als het spannend wordt.
 

De combinatie van adviseur en hoogleraar betekent veel praktijkkennis en een veelzijdige, gedegen wetenschappelijke basis.

Van blauwe envelop tot werk.nl

Zo hield en houd ik de fiscus met wetenschappelijk onderzoek scherp bij het afschaffen van de blauwe envelop. En onderzocht ik samen met UWV of en hoe werk.nl langdurig werkzoekenden weer aan een baan helpt en of daar andere dan alleen digitale kanalen bij kunnen helpen.

Van de sociale domeinen tot uitvoeringsorganisaties

De combinatie van adviseur en hoogleraar betekent veel praktijkkennis en een veelzijdige, gedegen wetenschappelijke basis. Daarmee help ik bestuurders en management bij maatschappelijke, sociale, beleidsmatige en communicatieve uitdagingen van digitale overheidsdiensten. Ik doe dat voor zowel de sociale domeinen, de veiligheidssector, de gemeentelijke publieksdiensten als de grote landelijke uitvoeringsorganisaties. 

Met technologie van nu en van de toekomst

Minder zichtbaar maar net zo relevant, zijn mijn research & development activiteiten. Zo leid ik onderzoek naar fundamenteel andere manieren van digitaal communiceren tussen overheid en burgers. Omdat het steeds lastiger wordt burgers te bereiken. Ik kijk daarbij ook naar de mogelijkheden die bijvoorbeeld augmented reality, conversational en social robots en het Internet-of-Things bieden. En die kennis komt weer van pas als ik met u samenwerk.