Wendie Sonneveld

Adviseur

Wendie Sonneveld

Adviseur

06 46 19 25 68 06 46 19 25 68
Stuur mij een e-mail

De overheid kent vele programma's en projecten, veelal met een ICT component, om haar dienstverlening en processen te verbeteren of te vernieuwen. Als strategisch adviseur en auditor van PBLQ draag ik graag mijn steentje hieraan bij, om zo te werken aan een goed presterende en transparante overheid.

Sterke punten zijn mijn systematische aanpak en pragmatisch instelling, ik ben een teamspeler en ik heb altijd "oog voor de mens".

Ervaring 

Ik heb ruime ervaring binnen de overheid op het gebied van beleidsadvisering, bedrijfsvoerings- en  business case vraagstukken. Verander- en ketensamenwerkingsvraagstukken zijn onderwerpen waar ik mij ook geregeld mee bezig houd. Daarnaast heb ik ruime ervaring in het uitvoeren van audits, periodieke reviews, peer reviews en evaluaties op verschillende (IT) projecten en programma's. Mijn werkterrein beslaat de gehele publieke sector. Mijn kennis en ervaring heb ik het afgelopen jaar ingezet als Kwaliteitsmanager bij de organisatie Logius, onderdeel van het ministerie van BZK.  

Naast de advies- en auditwerkzaamheden ben ik binnen PBLQ geruime tijd betrokken geweest bij de Informatiemanagement Academie (IMAC). Voor IMAC heb ik onder andere de masterclass business cases ontwikkeld. Op het gebied van business cases heb ik samen met collega's een papernote geschreven. 

Sterke punten 

Sterke punten zijn mijn systematische aanpak en pragmatisch instelling, ik ben een teamspeler en ik heb altijd "oog voor de mens". Ik hecht er belang aan om audits en reviews niet alleen achteraf uit te voeren. Vooraf betrokken zijn bij projecten en programma's biedt de opdrachtgevers de mogelijkheid om onder andere beheersingsvraagstukken goed in te richten en daar waar nodig bij te sturen in de koers. Dit heb ik kunnen toepassen tijdens diverse opdrachten die ik voor PBLQ heb uitgevoerd op verschillende onderdelen van de overheid. 

Het werken voor de publieke sector, de breedte van het werkveld en de diversiteit van de opdrachten van PBLQ betekenen voor mij werken in een uitdagende omgeving. Neem gerust contact met me op als u vragen heeft.