Walter van Holst

Adviseur

Walter van Holst

Adviseur

06 46 82 10 63 06 46 82 10 63
Stuur mij een e-mail

Als bedrijfskundige en jurist heb ik affiniteit en lange en brede ervaring met interdisciplinaire vraagstukken. Vooral op het raakvlak van recht en technologie met een nadruk op de bescherming van persoonsgegevens, zowel binnen organisaties als in ketens en in de relatie met dienstverleners.

Sinds januari 2018 werk ik bij PBLQ. Daarvoor was ik veertien jaar lang IT-juridisch adviseur bij een interdisciplinair adviesbureau gespecialiseerd in vraagstukken in de relatie tussen afnemer en leverancier van ICT, zowel in de publieke als de private sector. 

Mijn interesse gaat vooral uit naar de bescherming van persoonsgegevens in de publieke sector.

Mijn interesse gaat vooral uit naar de bescherming van persoonsgegevens in de publieke sector, vanuit de gedachte dat dit een wezenlijk onderdeel van het vertrouwen van burgers in de overheid is. Informationele privacy is een publiek goed met de aanvullende dimensie dat burgers in een andere verhouding met de overheid staan dan met marktpartijen. Mijn kracht ligt daarbij in een hoog analytisch vermogen, het kunnen aandragen van praktische oplossingen en het kunnen inbrengen van langdurige praktijkervaring met vraagstukken op dit terrein.