Ton Monasso

Principal adviseur

Ton Monasso

Principal adviseur

06 27 01 50 02 06 27 01 50 02
Stuur mij een e-mail

Harde data voor zachte toepassingen. Daar ligt mijn hart, ervaring en nieuwsgierigheid. Wie is aan zet om de administratieve lasten van gemeenten en jeugdzorgaanbieders naar beneden te krijgen? Welke stappen kan een ziekenhuis zetten om de kwaliteit van gegevens en daarmee de zorg te verbeteren? Welke afspraken zijn nodig zodat patiënten met zorgapps toegang krijgen tot hun eigen medische dossiers?

Ik ben graag langdurig betrokken bij een ontwikkeling, zodat ik de bijzonderheden van de situatie in me op kan nemen en niet verzand in overmatige versimpelingen.

Ik zette me de afgelopen jaren voor dit soort vraagstukken in. Meestal als ontwerper die het inhoudelijke overzicht over de gewenste oplossing had. Vaak ook als adviseur over de governance die het proces en de organisatie rond het vraagstuk in goede banen leidde.

Verbeteren vanuit de inhoud

Mijn kracht is het het ontwerpen van oplossingen die inhoudelijk deugdelijk zijn op zowel de techniek als de organisatie vanuit een proces waarin een diversiteit aan belangen en invalshoeken is meegenomen.
Ik doe dat het liefst in het sociaal domein, de zorg of het onderwijs. Sectoren waar de kwaliteit van de informatievoorziening een zichtbare bijdrage levert aan de kwaliteit van onze samenleving. Ik ben graag langdurig betrokken bij een ontwikkeling, zodat ik de bijzonderheden van de situatie in me op kan nemen en niet verzand in overmatige versimpelingen. Ik neem ook verantwoordelijkheid voor de gemaakte ontwerpkeuzes op het moment dat zij worden uitgevoerd.

Hergebruik van informatie centraal

Mijn advies- en coachingsopdrachten gaan vrijwel altijd over de vraag hoe organisaties met informatie om kunnen gaan die op een andere plek wordt gebruikt dan waar het is vastgelegd. Of dat nu speelt in ketens tussen organisaties, of in grote organisaties met meerdere afdelingen, maakt eigenlijk niet veel uit. Als de context van informatie verschilt, leidt dat tot interessante vragen over privacy, informatiestandaarden, beheer en governance, gegevenskwaliteit en architectuur. Daarbij gaat het steeds minder om ICT en steeds meer om data. Ik verbind al deze aspecten en kan uitstekend overweg met de vaak generalistische bestuurders aan de ene kant en de echte experts aan de andere.