Theo Hooghiemstra

Principal adviseur

Theo Hooghiemstra

Principal adviseur

06 53 77 87 16 06 53 77 87 16
Stuur mij een e-mail

Als bestuurskundige en jurist heb ik passie voor en lange en brede ervaring van meer dan 20 jaar met strategische, juridische en managementvraagstukken. Vooral voor de publieke zaak en op het raakvlak van publiek en privaat. In het bijzonder in de zorg, bij de informatiepositie van mensen en de bescherming van persoonsgegevens

Als bestuurskundige en jurist heb ik passie voor en lange en brede ervaring met strategische, juridische en management-
vraagstukken. [...] In het bijzonder in de zorg, bij de informatiepositie van mensen en de bescherming van persoonsgegevens.

Sinds maart 2016 werk ik weer bij PBLQ. Tegenwoordig als lid van het management en principal op de terreinen Vertrouwen, Privacy & Identity en Gezondheidszorg en Gezondheidsrecht. Tussendoor was ik 3,5 jaar directeur van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. 

Als bestuurskundige en jurist heb ik passie voor en lange en brede ervaring met strategische, juridische en managementvraagstukken. Vooral voor de publieke zaak en op het raakvlak van publiek en privaat. In het bijzonder in de zorg, bij de informatiepositie van mensen en de bescherming van persoonsgegevens. Het is mijn overtuiging dat ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld technologie, zorg en privacy niet alleen overgelaten kunnen worden aan marktpartijen.

 

Ervaring  

Ik heb eerder bij PBLQ gewerkt als MT-Lid, voordat ik benoemd werd tot directeur van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Daar heb ik onder andere succesvol de samenvoeging geleid van de RVZ en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling tot de op 1 januari 2015 in werking getreden RVS. Eerder werkte ik bij de vakgroep wijsbegeerte van de Universiteit Twente, het College Bescherming Persoonsgegevens en het Nationaal ICT Instituut in de Zorg. 

Opdrachtgevers 

Als adviesmanager ben ik bij verantwoordelijk voor de decentrale overheden, zorg en sociaal domein, economie en innovatie. Als adviseur werk ik zelf onder andere voor de Ministeries van VWS en EZ, Nictiz, de Patiëntenfederatie Nederland, Stichting REN, OVAL en PAZIO. Verder geef ik lezingen en colleges en schrijf ik regelmatig publicaties die te vinden zijn op mijn LinkedIn-pagina. Tevens staan daar mijn nevenfuncties, zoals dat ik Lid ben van de Commissie van Deskundigen voor het toezicht op het stelsel van elektronische toegangsdiensten (ETD). Sinds de inwerkingtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ben ik bovendien (hoofd)redacteur van het jaarlijkse Handboek Sdu Commentaar Wbp.

Een video-interview tijdens het Skipr-event 'Duik in het big datameer' op 13 juni jl. met Theo Hooghiemstra over het patiëntgeheim en zijn proefschrift dat hij aan het afronden is over het ‘Recht op informationele zelfbeschikking in de zorg, in het licht van big data.