Teresa Cardoso Ribeiro

Associé

Teresa Cardoso Ribeiro

Associé

06 22 19 67 50 06 22 19 67 50
Stuur mij een e-mail

Als senior en strategisch consultant verbonden aan PBLQ als associé ben ik verantwoordelijk voor adviestrajecten in binnen- en buitenland, centraal en decentraal gericht op de strategische verbinding tussen meervoudige belangen voor innovatieve en effectieve samenwerking (o.a. in het sociale (i)domein, leefomgeving, migratie en veiligheid).

Als motto geldt, vraag je telkens af: what’s in it for me?, terwijl je je verplaatst in de partners en stakeholders waar je mee te maken hebt.

Voor mijn komst naar PBLQ was ik onder andere werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam (Politicologie/Bestuurskunde), het Europees Waarnemingscentrum inzake Racisme- en Discriminatiebestrijdiging (EUMC) in opdracht van het Ministerie van BZK, Corporate Strategy/Public SPACE, Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (Univ. van Tilburg).

Opdrachtgevers, publieke organisaties, (kennis-)partnerorganisaties, werkgevers en collega’s die met mij samenwerken, betrekken mij bij hun activiteiten vanwege mijn inlevingsvermogen, intrinsieke nieuwsgierigheid en manieren van werken die aanzetten tot ervaren en daarmee bevlogen raken om met zelf beleefde urgentie aan de slag te willen. Als motto geldt, vraag je telkens af: what’s in it for me?, terwijl je je verplaatst in de partners en stakeholders waar je mee te maken hebt. Het stimuleert tot een meervoudige oriëntatie, waardoor het mogelijk is je eigen activiteiten en manier van werken te verbreden, vervolgens te focussen en zo telkens weer te versterken.

Ervaring en rollen

In binnen- en buitenland, in het bijzonder ook in EU-verband, heb ik mij in ruim 15 jaar ontwikkeld als:

  • (Organisatie-)adviseur die maatschappelijke, politieke, bestuurlijke en ambtelijke betrokkenen bij de publieke zaak ondersteuning biedt bij het (strategisch) in beeld en in de praktijk brengen van hun eigen positie en rol op het snijvlak van bestuur, beleid, uitvoering, de onderlinge informatievoorziening en alle belangen, dilemma’s en morele oordeelsvorming die daar bij horen.
  • Organisator en Manager om enthousiaste initiatieven en het energieke samenspel tussen verschillende spelers ook op gestructureerde, efficiënte en betrouwbare wijze tot concrete resultaten te brengen.
  • Wetenschapper geïnteresseerd in het functioneren van de overheid in wisselwerking met andere partijen die zich ook inzetten voor de publieke zaak en (de wijze waarop deze verhoudingen van invloed zijn).
  • Woordvoerder en verbinder voor en tussen verschillende domeinen vanwege de diverse petten die ik in mijn loopbaan opzet en vanwege het gevarieerde netwerk van bevlogen mensen uit de wetenschap, van verschillende media, ministeries, landelijke en decentrale politiek, koepel- en belangenorganisaties.
  • Programmamaker en uitvoerder die interventies ontwerpt en uitvoert om partijen te ondersteunen bij het (in hun onderlinge samenwerking) behalen van hun doelen;
  • Trainer wanneer intensievere begeleiding kansen biedt.

Nevenactiviteit (actueel)

  • Buitenpromovendus van prof. dr. Kees Aarts, Decaan GMW, Rijksuniversiteit Groningen.
  • Lid WMO-raad, Gemeente Hillegom (als onderdeel van het samenwerkingsverband tussen de 5 Bollengemeenten)