Sandra Taal

Adviseur

Sandra Taal

Adviseur

06 28 24 47 99 06 28 24 47 99
Stuur mij een e-mail

Ik ben sinds 2016 werkzaam bij PBLQ. Mijn interessegebied is breed en wordt gedreven door mijn enthousiasme voor de publieke sector. Als bestuurskundige met een informatiemanagementachtergrond en ruime ervaring in het internationale juridische domein spreek ik ‘de taal van de jurist’ en kan ik kennis- en informatiemanagementvraagstukken inzichtelijk maken voor deze groep professionals. Mijn multidisciplinaire aanpak zorgt ervoor dat ik een complex vraagstuk vanuit meerdere kanten kan belichten en makkelijk aansluiting kan vinden bij professionals met verschillende inzichten, achtergronden en ideeën.

Advies, onderzoek en training

Ik ben gepromoveerd op een kwantitatief internationaal vergelijkend onderzoek naar het kennisuitwisselingsgedrag van rechters. Ik ben gefascineerd door de vraag hoe je de beschikbare - en bovenal unieke - kennis van professionals in kennisintensieve organisaties optimaal kunt inzetten. In mijn werk zoek ik altijd naar de verbinding tussen ICT, organisatieprocessen en de positie van de professional in de organisatie. De kunst is om alles goed op elkaar aan te laten sluiten. Vanuit mijn brede expertise op het gebied van kennismanagement geef ik vanuit PBLQ trainingen over dit onderwerp aan overheidsprofessionals uit verschillende domeinen.

Sandra Taal  -  Adviseur

De rode draad in mijn opdrachten vormt de link tussen recht, bestuur en ICT.

Opdrachten

De rode draad in mijn opdrachten vormt de link tussen recht, bestuur en ICT. Ik ben betrokken geweest bij het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen en het programma Regie op Gegevens. Ook heb ik ervaring binnen het Europese e-Justice domein. Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid ben ik betrokken bij een groot Europees project over grensoverschrijdend rechtsverkeer. 

Nevenwerkzaamheden

Ik geef naast mijn werkzaamheden bij PBLQ workshops op het gebied van kennismanagement binnen de Rechtspraak. Ook zit ik in het bestuur van de Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht (VSR).