Sabrina van Miltenburg

Adviseur

Sabrina van Miltenburg

Adviseur

06 48 10 00 85 06 48 10 00 85
Stuur mij een e-mail

Binnen een omgeving met veel verschillende partijen met ieder hun eigen belangen breng ik mensen in beweging en verbind ze. Ik kom snel tot de kern van een zaak. Daarbij vind en benoem ik gemeenschappelijkheid in doelen. Ik ben een kritische meedenker.

Daar waar inhoud, organisatie en informatie samenkomen

Ik heb 15 jaar ervaring binnen het veiligheidsdomein en daarbovenop nog 4 jaar in het sociaal domein op het gebied van beleid, strategie en management. Deze jarenlange ervaring en de diverse omgevingen hebben mijn sterk ontwikkelde politiek/bestuurlijke antenne gevormd. Bestuurders sta ik bij met raad en daad in hun taak te sturen vanuit eigenaarschap, opdrachtgeverschap of op basis van gelijkwaardigheid en samenwerking. Ik voel me thuis in een politiek gedreven omgeving en bijt me graag vast in vraagstukken waarin (beleids)inhoud, organisatie en informatie samen komen. Ik haal veel plezier uit de afwisseling en verbinding van uitvoerings-, beleids- en governancevraagstukken. Zo heb ik aan de wieg gestaan van het programma Inburgering bij de gemeente Den Haag, heb ik de samenwerking tussen ketenpartners in de vreemdelingenketen zowel in processen, als op het gebied van informatie-uitwisseling mede vormgegeven en heb ik een subsidiemodel voor criminaliteitspreventie bij bedrijven samen met branche-en koepelorganisaties opnieuw ingericht

Ik breng graag orde in (georganiseerde) chaos

Kwartier maken

Ik heb de overstap naar PBLQ gemaakt omdat ik hier mijn kennis en ervaring kan toepassen met een grote afwisseling van rollen en een veelheid aan onderwerpen binnen de domeinen veiligheid en sociaal. Die veelzijdigheid past goed bij mij.

Mijn kracht zit in strategische advisering, project- en programmamanagement en met een vliegende start kwartier maken. Ik schakel makkelijk en mijn werkwijze kenmerkt zich door een snelle observatie, die ik gebruik voor een scherpe analyse, waarna ik een eerlijk en concreet advies lever. Als kritische meedenker ontzorg ik en breng ik orde in (georganiseerde) chaos. Met mijn energieke en extraverte persoonlijkheid enthousiasmeer ik mensen en neem ik ze mee in mijn resultaatgerichte aanpak.

Doortastende samenwerkingspartner

Vanuit mijn rol als (programma)manager stuur ik vanuit een brede blik. Ik neem besluiten op basis van genuanceerde oordeelsvorming. Ik houd hierbij continu oog voor de organisatorische, maatschappelijke en politieke context en houd rekening met de verschillende belangen en het menselijke aspect. Een empathische en tegelijkertijd zakelijke en doortastende samenwerkingspartner.

Word jij mijn nieuwe collega?

Bekijk de openstaande vacatures