De techniek voorbij:

investeren in mensen en regie is ook een keuze

Gepubliceerd op

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze activiteiten en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden

De laatste jaren is er een golf van vernieuwing in ICT en informatievoorziening over de gemeenten gerold. De basisregistraties, zaakgericht werken, koppelingen met ketenpartners en vernieuwingen in het sociaal domein zijn aansprekende voorbeelden. De impact op de organisatie is groot. De vraag die nu opdoemt is: investeren in ICT-hardware of in mensen?

Bron: iBestuur Magazine 23, jaargang 7,  7 juli 2017

Geschreven door: Ruud Mollema en Bert Aalbers

Gemeenten staan met hun dienstverlening direct in contact met de samenleving en de impact van digitalisering is bij hen het grootst. De afgelopen jaren investeerden gemeenten vooral in infrastructuur en techniek. De initiële kosten daarvan waren vaak onverhoopt hoog. Maar de kwaliteit - voor ambtenaar, burger en bedrijven vaak onzichtbaar – is toegenomen. De kwetsbaarheid is met een stevige investering ingeruild voor een solide basis en continuïteit, terwijl de exploitatiekosten niet eens zoveel zijn gestegen. In veel gevallen is de basis voor een goede dienstverlening op orde. Maar bovenin de piramide vragen gemeenteraden zich af waarom van de beloofde daling van kosten voor ICT zo weinig terechtkomt. Gemeenten hebben veelal zelf door de bundeling van ICT-taken, gezamenlijke aanschaf van infrastructuur en door informatisering binnen en tussen gemeenten onnodige kosten vermeden. 

In de nieuwe collegeprogramma’s moeten de gewenste investeringen in ICT, informatievoorziening èn mensen worden vastgelegd als strategische basis voor 2020 en daarna.

Hoe nu verder?

Gemeenten en haar bestuur staan nu voor de vraag wat de volgende stap moet zijn. Hun zorgvuldig opgebouwde en beheerde machinepark zullen zij over enige jaren systematisch vervangen. Nieuwe technologie voor het beheer en ontsluiten van data wordt ook binnengehaald. Om aan de toenemende eisen te kunnen voldoen is ontwikkeling en bijscholing van medewerkers van belang. Daarnaast zal nog stevig in applicatielandschappen gesnoeid worden om kosten te reduceren. Het in positie brengen van de opdrachtgevers binnen gemeenten met een hulpmiddel als portfoliomanagement, komt net op gang.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze activiteiten en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden