Ruud Mollema

Principal adviseur

Ruud Mollema

Principal adviseur

06 11 31 61 32 06 11 31 61 32
Stuur mij een e-mail

Kwaliteit van informatievoorziening is wat mij boeit en drijft in mijn werk. Als principal adviseur en auditor bij PBLQ ondersteun ik organisaties van de Rijksoverheid en gemeenten bij het vinden van de juiste weg om informatievoorziening als basis voor hun werkprocessen te optimaliseren.

Vanuit de vele rollen die ik vervuld heb in mijn loopbaan, kan ik snel schakelen tussen proces en inhoud en van bestuurder tot uitvoerder.

Recent kregen wij de vraag om een statusbepaling te doen van de Informatievoorziening binnen een cluster van een grote gemeente of een samenwerkingsverband. De vragen lopen uiteen, maar de waarde van de informatievoorziening als basis voor de dienstverlening staat altijd centraal. Onze aanpak "Samendoen en Samengaan", helpt bij het bepalen van de volgende stap in deze organisaties. Binnen de Rijksoverheid kan deze ondersteuning een haalbaarheidsonderzoek zijn naar of Quality Assurance op een informatiseringsproject- of programma. Ook kan het, het leiden van een complex veranderprogramma zijn, het inrichten van de planning bij grootschalige informatisering vanuit de te behalen benefits, een onderzoek naar het functioneren van een gemeentelijke shared service of een peer review naar de komst van de Omgevingswet in een gemeente zijn. In alle gevallen krijgt de opdrachtgever (bestuurders en management) helder zicht op de situatie en advies over de weg die ingeslagen moet worden om zijn doelen te bereiken. Wij zorgen altijd dat de organisatie die onderzocht is, actief meegenomen wordt in de uitkomsten van het onderzoek. Onderwerpen die mij momenteel bezighouden zijn:

  • gemeentelijke ICT-samenwerkingsorganisaties in relatie tot informatie gestuurd werken en datamanagement;
  • het toepassen van portfolio en benefitmanagement als stuurmiddel voor directies;
  • het IT-Competence Maturity Framework als middel om het opdrachtgeverschap binnen de publieke sector te versterken.

Loopbaan 

Mijn grote variatie in aanpakken heb ik opgebouwd in mijn loopbaan waarin ik advies geven, lijnmanagement, audit en programma management heb afgewisseld. Na mijn studie Informatica, studeerde ik verder in de accountancy bij EY en later PwC, met een onderbreking waarin ik controlfuncties vervulde bij de NOS. De automatisering prikkelde zodanig dat ik naast accountant (RA) EDP-auditor (RE) werd en hierin een succesvolle praktijk heb opgebouwd.

Een ommekeer kwam toen de IB-groep mij uitnodigde directeur te worden voor de nieuwe directie Onderwijsnummer die de informatiestromen tussen scholen en de overheid ging automatiseren. Dit programma en later Inburgering die beide succesvol verlopen zijn, hebben mij lessen in opdrachtgeverschap gegeven en de keuze voor de overheid bevestigd. Na de IB-groep heb ik als programmamanager voor BZK de technische standaarden, koppelvlakken en voorzieningen voor de e-overheid helpen realiseren.

PBLQ bood mij de kans om mijn kennis en ervaring met (keten)informatisering in velerlei soorten opdrachten benutten voor opdrachtgevers in onderzoeken, adviesopdrachten en als programmamanager voor de aansluiting van het Handelsregister bij de Belastingdienst, CBS en Justis. Doordat ik vele rollen vervuld heb in mijn loopbaan, kan ik snel schakelen tussen proces en inhoud en van bestuurder tot uitvoerder. Ik ben gekwalificeerd in methoden en best practices als Managing Succesful Programmes (advanced practitioner) en Portfoliomanagement (foundation). Binnen PBLQ ben ik verantwoordelijk voor ontwikkeling en training in deze methoden.