Rutger van den Elsen

Adviseur

Rutger van den Elsen

Adviseur

06 53 94 95 06 06 53 94 95 06
Stuur mij een e-mail

Creatief en doordacht analyseren, ontwerpen en adviseren ten gunste van een toekomstbestendige digitale overheid en samenleving. Als adviseur bij PBLQ stel ik mijn energie, kennis en leervermogen graag ten dienste van maatschappelijke-en organisatiedoelstellingen, met oog voor mensen en belangen.

Waar start je met de realisatie van een oplossing waarvan we het eindresultaat nog niet (geheel) kennen en die onderhevig is aan een veranderende politiek/bestuurlijke agenda? Hoe vormen we een visie op een toekomstig eindresultaat om tot een adequaat, gefaseerd en daarmee realistisch traject of programma? Op welke wijze creëren we een informatievoorzieningsketen die robuust maar toch wendbaar is, klaar voor toekomstige voorziene en onvoorziene ontwikkelingen? Vraagstukken zoals deze vormen een rode draad in mijn opdrachten.

Ik verbind vraagstuk met oplossing, opdrachtgever met opdrachtnemer en bestuurder met technisch specialist.

Ik heb mezelf ten doel gesteld om mijn kennis en ervaring, samen met die van mijn collega’s, in te zetten ten behoeve van ambitieuze maar realistische projecten. Projecten die bijdragen aan een het verbeteren van onze (digitale) overheid. Hiertoe breng ik zowel een organisatie- als informatiekundig perspectief, een substantiële dosis praktijkervaring en een brede set aan methodische kennis naar het strijdveld. Het ontwerpen of adviseren over een toekomstbestendige informatiearchitectuur staat regelmatig centraal in mijn opdrachten, waarbij ik beleid en proces vertaal naar informatiebehoefte en informatie naar technische oplossingen (en vice versa). Zo verbind ik vraagstuk met oplossing, opdrachtgever met opdrachtnemer en bestuurder met technisch specialist.

Mijn loopbaan vindt zijn oorsprong in een opleiding organisatiewetenschappen, waar ik al vroeg een focus heb gelegd op vraagstukken met betrekking tot informatisering en informatiemanagement. Via adviesopdrachten in de ziekenhuiszorg en GGZ heb ik naar aanleiding van de drie decentralisaties de overstap gemaakt naar lokale overheden en het sociaal domein. Meer recent heb ik de master ‘Public Information Management´ via PBLQ volbracht en is mijn blikveld verruimd richting een breed scala van overheidsorganisaties en domeinen. Ik heb in het  bijzonder ervaring met de ontsluiting van kern- en basisgegevens in verschillende stelsels, diens informatiestromen en standaardiseringsinitiatieven.