Ruben Busink

Adviseur

Ruben Busink

Adviseur

06 11 00 37 42 06 11 00 37 42
Stuur mij een e-mail

In de afgelopen 25 jaar heb ik vanuit meerdere organisatieperspectieven (bedrijfsleven, overheid en kennisinstituut) zeer ruime ervaring opgedaan met het organiseren en inrichten van informatiestromen en -ketens voor klanten primair uit de publieke sector. Sinds 1 september 2016 werk ik bij PBLQ. Als geograaf ‘van huis uit’ heb ik altijd bijzondere aandacht voor de waarde en betekenis van de ruimtelijke component in gegevensstromen.

Ik ben een bruggenbouwer en verbinder die graag vanuit organisatiestrategie mensen en teams in beweging én programma’s tot resultaat brengt. Samenwerking en partnering in werkprocessen en informatieketens is voor mij van grote betekenis en geeft mij energie. Het is mijn overtuiging dat een juiste balans tussen de zakelijk – functionele kant en de menselijke kant de duurzame voortgang en groei borgt, en de beste resultaten levert.  

De laatste jaren ben ik intensief betrokken bij onderdelen van de informatievoorziening rond de omgevingswet. Een prachtige ontwikkeling waarin het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) met de informatiehuizen en -standaarden het informatiefundament gaat vormen om burgers, bedrijven en overheden eenduidig en efficiënt met elkaar te laten samenwerken in de hele keten. En aangezien de omgevingswet over onze fysieke leefomgeving gaat, behoort de geografische component tot het genetisch materiaal van de informatieoplossingen, waar iedereen mee uit de voeten moet kunnen.  

Ik werk graag in dynamische organisatie en/of projectomgevingen waar geen uitgestippeld pad ligt naar de eindstreep. Ik zet mij graag met enthousiasme en overgave in bij trajecten waar richting of verandering moet worden gezocht en gevonden om teams te ontwikkelen en tot resultaten te brengen. Ik heb ervaring in (interim)-management, programma- en projectmanagement. 

Ik zet mij graag met enthousiasme en overgave in bij trajecten waar richting of verandering moet worden gezocht en gevonden om teams te ontwikkelen en tot resultaten te brengen.

Opdrachten en opdrachtgevers 

Ik heb binnen de publieke sector gewerkt voor en in opdracht van onder meer Rijkswaterstaat, Ministerie van I&M, Ministerie LNV / EZ, Kadaster, provincies, waterschappen en gemeenten. Daarnaast heb ik ervaring met internationaal (samen)werken, voor zowel publieke als private partijen.  

Vraagstukken op het gebied van management & organisatie, omgevingswet, GIS, informatiemanagement, INSPIRE, assetmanagement alsook bodem- en waterbeheer zijn onderdeel van mijn profiel.  

Een geograaf in hart en nieren...

Na afronding van mijn middelbare schooltijd op het Johan de Witt gymnasium in Dordrecht heb ik met passie en overtuiging Fysische Geografie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Vanaf de oertijd van de jagende mens, via de ontdekkings- en handelsreizen van de VOC, tot aan vandaag met GPS geïntegreerd in onze smartphones, is oriëntatie en navigatie (‘wat is waar ?’) van doorslaggevend belang voor de mens. Niet als doel, maar als middel. De kracht van (geo)informatie.  

En daarnaast

Ben ik de afgelopen 5 jaar bestuurslid geweest van GeoBusiness Nederland, ben ik MR-lid geweest op de basisschool, sta ik graag in de keuken en geniet ik van het opgroeien van mijn 4 (tiener)kinderen.