"Een Deltaplan voor ICT". Hoe staat het daarmee?

Vragen?

Richard van Breukelen

Algemeen directeur ad interim

06 50 89 67 28 06 50 89 67 28
Stuur mij een e-mail

Waarom een deltaplan voor ICT? Even het geheugen opfrissen. Na de zomer van 2016 publiceerde PBLQ “Behouden, benutten en innoveren. Een ICT-paragraaf voor het komend regeerakkoord” een adviesdocument vanuit de ambitie om de slaagkans van grote vaak ICT-gedreven veranderprojecten binnen de overheid te vergroten.

Vragen?

Richard van Breukelen

Algemeen directeur ad interim

06 50 89 67 28 06 50 89 67 28
Stuur mij een e-mail

Ik zie hierbij een cruciale rol voor de overheid als investeerder in infrastructuur en als opsteller en handhaver van de spelregels. Vanuit deze visie heb ik samen met Ester de Jong dit advies opgesteld. In het document zijn zowel politiek-bestuurlijke adviezen als adviezen over aanpak en essentiële randvoorwaarden opgenomen.

Een minister van ICT?

Inmiddels staan we vlak voor de verkiezingen. Het document is de afgelopen periode breed verspreid, toegelicht en besproken in ons netwerk. Velen reageren instemmend op de inhoud, maar voorzien een worsteling bij de implementatie van de voorstellen op organisatieniveau. En uiteraard is er ook verschil in inzicht. Draagt een Minister van ICT bij aan de gewenste ontwikkeling of niet? Leidt de voorziene financiering van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) tot een eenvoudige en werkbare uitkomst? Hoe zit het met de financiering van innovaties? Hoe wordt de governance ingeregeld, zodat ook de “betalers” in positie komen? Wat betekent de keuze voor de burger centraal in de praktijk?

De derde mainport van Nederland, de digitale infrastructuur?!

In het document is voor negen thema’s beschreven op welke manier Nederland kan investeren in de ontwikkeling van de digitale overheid, governance en vertrouwen. Inclusief de noodzakelijke investeringen voor de GDI voor de overheid zelf. Eén van de meest in het oog springende adviezen is om de digitale infrastructuur te benoemen tot de derde mainport van Nederland. De adviezen beschrijven de actie die vereist is om de voorhoedepositie die Nederland en de Nederlandse overheid heeft te behouden, te benutten en via innovatie te versterken. De negen thema’s zijn:

  1. ICT is een dragend onderdeel van het primair proces en niet alleen een kostenpost.
  2. De burger centraal.
  3. Besturing en samenwerking in ketens
  4. Van blauwdruk naar slagkracht en tempo
  5. Kwaliteit, kennis en kunde
  6. Investeren in digitale infrastructuur
  7. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  8. Digitale veiligheid
  9. De bijdrage aan de economische en maatschappelijke ontwikkelingen van Nederland.

De komende weken gaan Ester de Jong en ik in een serie blogs in op onder meer de vragen die in de gesprekken over de negen thema’s naar voren kwamen. Heb je vragen die je ons wil meegeven of inzichten die je aan de orde wil stellen: Reageer!

(Deze blog is onderdeel van een reeks waarbij Ester de Jong en Richard van Breukelen ingaan op de negen thema's uit het Deltaplan ICT)