De derde mainport

Gepubliceerd op

Vragen?

Richard van Breukelen

Algemeen directeur ad interim

06 50 89 67 28 06 50 89 67 28
Stuur mij een e-mail

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze activiteiten en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden

Bij de kabinetsformatie moet de digitale infrastructuur tot derde ‘mainport’ worden benoemd. En in het onderwijs moet meer aandacht komen voor de informatiesamenleving. En zo zijn er meer maatregelen die in een Deltaplan voor ICT gestalte kunnen krijgen.

Vragen?

Richard van Breukelen

Algemeen directeur ad interim

06 50 89 67 28 06 50 89 67 28
Stuur mij een e-mail

Bron: iBestuur Magazine 22, jaargang 7, 11 april 2017

Artikel geschreven door: Richard van Breukelen, Auke Bloembergen en Teresa Cardoso Ribeiro

De combinatie van ingrijpende maatschappelijke en economische ontwikkelingen en de exponentiële mogelijkheden van informatietechnologie (ICT) transformeert ons land in rap tempo naar een digitale informatiesamenleving. Elke dag zien burgers, bedrijven en de overheid nieuwe mogelijkheden. Denk daarbij aan vernieuwing en meer kwaliteit in de zorg en digitaal en beter onderwijs. Er zijn ook risico’s, zoals blijkt uit de zeer recente discussies over cybersecurity en privacy.

Richard van Breukelen  -  Principal adviseur, PBLQ

Als land staan we er goed voor, maar er dreigt een remmende voorsprong omdat de ontwikkeling van de infrastructuur hapert en gericht beleid voor de nabije toekomst ontbreekt.

Wij zien een cruciale rol voor de overheid als investeerder in infrastructuur en als opsteller en handhaver van de spelregels. Als land staan we er goed voor, maar er dreigt een remmende voorsprong omdat de ontwikkeling van de infrastructuur hapert en gericht beleid voor de nabije toekomst ontbreekt. (Een goed beeld van wat is bereikt en hoe hiervan de vruchten kunnen worden geplukt geeft Rob Meijer in zijn boek ‘Terug in de toekomst’, geschiedenis van het informatie- en automatiseringsbeleid van 1985 tot 2015.) Om die reden adviseert PBLQ met het oog op de komende Kabinetsformatie een nieuw te vormen Kabinet om te komen tot een Deltaplan ICT.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze activiteiten en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden