Concrete doelen voor burgers en bedrijven!

Van blauwdrukaanpak naar slagkracht

Gepubliceerd op

Vragen?

Richard van Breukelen

Algemeen directeur ad interim

06 50 89 67 28 06 50 89 67 28
Stuur mij een e-mail

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze activiteiten en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden

Dé opgave voor bestuurders en topmanagement: het verbinden van primair proces en digitalisering. Eén van de thema’s in de ICT-paragraaf voor het komend regeerakkoord van PBLQ is de noodzaak om de politieke ambities en de aanpak vanuit overheidsorganisaties te laten aansluiten bij de behoeften van burgers en bedrijven. Zeer gedetailleerde en alles omvattende blauwdrukken werken niet meer. De dynamiek van de maatschappelijke ontwikkelingen bepaalt het tempo.

Vragen?

Richard van Breukelen

Algemeen directeur ad interim

06 50 89 67 28 06 50 89 67 28
Stuur mij een e-mail

Maak Waar

Het recent uitgebrachte rapport "Maak Waar" van de studiegroep Informatiesamenleving omarmt de noodzaak hiervan. Het rapport sluit daarmee op hoofdlijnen naadloos aan op de adviezen van PBLQ uit de ICT-paragraaf voor het komend regeerakkoord, te weten:

  1. Kantel de manier van veranderen en ontwikkelen binnen de overheid. Van blauwdruk denken naar denken in de vorm een heldere visie op de te realiseren maatschappelijke veranderingen en het ontwikkel pad in de richting van de “stip op de horizon”. 
  2. Laat de mate van concrete uitwerking van de “stip op de horizon” en het ontwikkel pad afhangen van de noodzaak binnen het specifieke verandertraject.
  3. Realiseer grote veranderprogramma’s door ze op te knippen in kleinschalige (ICT) projecten met concreet benoemde resultaten in nauwe samenwerking met de uitvoering (op dit onderdeel is een scrum/agile-aanpak behulpzaam).
  4. Biedt ruimte voor experimenten en innovatie.

De passages over governance, sturingsmechanismen en financiering sluiten nog niet goed aan op het faciliteren van snelheid en slagkracht.

Kerncompetenties van de top van de overheid

Daarmee is “Maak Waar” een grote stap vooruit in het bewustwordingsproces dat sturing op ICT-gedreven veranderingen een kerncompetentie in de top van de overheidsorganisatie moet zijn. Nu gaat het om het goed invullen van vervolgstappen. Daarin schiet het rapport van de studiegroep wat mij betreft nog tekort. Een heldere en resultaatgerichte visie op de rol van de overheid bij digitalisering ontbreekt. Hier is werk aan de winkel voor beleidsdepartementen, uitvoeringsorganisaties, ZBO’s, gemeenten en provincies. Waar mogelijk in samenwerking. De passages over governance, sturingsmechanismen en financiering sluiten nog niet goed aan op het faciliteren van snelheid en slagkracht. De beschrijvingen zijn te mechanisch en ademen het blauwdrukdenken van weleer.

Zet een stip op de horizon

Mijn advies is: bepaal als overheid concrete doelen voor burgers en bedrijven. Zet een stip op de horizon en laat de invulling van governance, sturing en financiering een resultante hiervan zijn. Er is op dit terrein overigens goed nieuws te melden. Uit mijn gesprekken met departementen, uitvoeringsorganisaties en ZBO’s blijkt een brede behoefte aan concretisering. Ik merk, ook naar aanleiding van de evaluatie van de Digicommissaris, dat iedereen de louter financiële, governance en machtsgedreven discussies zat is. Deze hebben de afgelopen jaren eerder tot stagnatie dan tot resultaat geleid. Concretisering van de visie op de inhoud van de digitalisering voor de overheid zelf én voor de rol van de overheid als kadersteller en facilitator voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen is een eerste vereiste. De eerste voorzichtige overleggen tussen partijen beginnen van de grond te komen!

(Deze blog is onderdeel van een reeks waarbij Ester de Jong en Richard van Breukelen ingaan op de negen thema's uit het Deltaplan ICT)

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze activiteiten en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden