Renske Boersma

Adviseur

Renske Boersma

Adviseur

06 46 82 71 17 06 46 82 71 17
Stuur mij een e-mail

Ik ben een gemotiveerde en nieuwsgierige strategische adviseur en onderzoeker met hart voor de publieke zaak. Mijn ogen zijn gericht op het resultaat – ook een overheid moet en mag resultaatgericht werken! Ik wil graag weten ‘hoe het zit’, en ik benut daarbij pragmatiek en creativiteit. Van nature ben ik scherp en kritisch, maar ik heb ook geleerd dat werken en vooral ook veranderen binnen de overheid mensenwerk is. Ik ben politiek-bestuurlijk bewust: de uitdaging ligt in het samenbrengen van context en omgeving met resultaatgerichtheid en kennis van zaken.

Ik werk sinds 1 januari 2018 bij PBLQ, na bijna 10 jaar ervaring binnen de informatievoorziening van een grote overheidsorganisatie. Ik kijk uit naar het inzetten van mijn ervaring bij andere organisaties binnen de overheid.

Grootschalige ICT-veranderingen

In mijn vorige werk heb ik veel ervaring opgedaan bij een grootschalig ICT-veranderprogramma. Hoe breng je een dergelijke grote verandering – verbetering en vernieuwing van een compleet ICT landschap – tot een succesvol einde? Dat gaat over kennis van zaken, inzicht en informatie, doorzettingsmacht en succesvol (bij-)sturen. Veranderingen binnen de overheid kunnen ingewikkeld zijn – maar zijn zeker niet onmogelijk! Weten hoe het zit, realisme en overzicht zijn daarbij onontbeerlijk en zijn ook de start naar goed opdrachtgeverschap bij bijvoorbeeld outsourcen of aanbesteden vanuit de overheid. 

Een governance model moet passen bij de aard van een organisatie en bij de strategie of doelstelling.

Governance

Ik heb zes jaar ervaring als strategisch adviseur Governance tijdens een grote reorganisatie waarbij bestaande werkwijzen en verdeling van taken en verantwoordelijkheden zijn omgegooid. Governance is voor mij een buitengewoon interessant onderwerp. Ik hanteer een brede kijk op governance: het harkje is alleen maar het begin. Inrichting, werkprocessen, besluitvormingsprocessen, organisatie cultuur en daadwerkelijke invulling van functies en rollen op de werkvloer horen daar ook bij. De basis: een governance model moet passen bij de aard van een organisatie en bij de strategie of doelstelling. Mijn ervaring leert dat dit in de praktijk niet meevalt. Soms speelt er onderhuids nog een (terecht) belang wat niet eerder in ogenschouw is genomen. En soms is het van belang om eerlijk met elkaar te zijn.

Digitalisering en de CIO

De rol van een CIO en het CIO-office interesseren me. Dit werkveld wordt alleen maar interessanter en complexer, nu het belang van digitalisering binnen de overheid steeds groter wordt. Digitalisering moet zo dicht mogelijk bij het hart van de business worden gebracht. Wat wordt dan de rol van de CIO? De noodzaak voor professionele sturing op het ICT-domein zal nog jarenlang van groot belang blijven, waaronder het creëren van een goede strategie en keuzeproces, het adresseren van actualiteiten en bijvoorbeeld actuele vraagstukken van (politiek) bestuur maar ook professionele informatiebeveiliging. Een zeer interessant spanningsveld waar ik mij graag actief mee bezig houdt.