Piet Hein Minnecré

Manager advies

Piet Hein Minnecré

Manager advies

06 20 42 10 77 06 20 42 10 77
Stuur mij een e-mail

Inmiddels werk ik ruim tien jaar als adviseur en heb ik zeer diverse opdrachten uitgevoerd voor verschillende opdrachtgevers in uiteenlopende domeinen, zoals (jeugd)zorg (NICTIZ, Decentralisatie Jeugdzorg), onderwijs (Kennisnet, OCW), gemeenten (Rotterdam, Peel en Maas) en de rijksoverheid (BZK, EZ en uitvoerders). Soms als adviseur, soms als projectleider, soms als kwartiermaker en programmamanager.

Als technisch bestuurskundige werk ik het liefst aan complexe vraagstukken met meerdere actoren, onduidelijke vragen en dito oplossingen.

Als technisch bestuurskundige werk ik het liefst aan complexe vraagstukken met meerdere actoren, onduidelijke vragen en dito oplossingen. Graag met een behoorlijke mate van maatschappelijke relevantie en meestal met een link naar ICT. Vaak als brug tussen beleid en uitvoering, tussen wat de overheid/business wil en hoe dat uitgevoerd kan worden.

 

Het organiseren van samenwerking

Inhoudelijke onderwerpen die ik leuk vind zijn de samenwerking in ketens en netwerken, informatiemanagement,  de e-overheid, schakelpunten en voorzieningen, en alles wat 'open' is. Deze 'inhoud' is veelal maar een klein aspect van de vragen die ik krijg. De rode draad is vaak het organiseren van de samenwerking tussen een groot aantal partijen en de bijhorende puzzels tussen geld en mensen. Ik hanteer daarin vaak een creatieve en pragmatische aanpak. Een voorbeeld van een recente opdracht binnen programmamanagement is het uitvoeren van de stakeholderanalyse voor de Basisregistratie ondergrond (BRO).