Paul Deurvorst

Adviseur

Paul Deurvorst

Adviseur

06 53 46 96 62 06 53 46 96 62
Stuur mij een e-mail

Ruim twintig jaar help ik opdrachtgevers met vraagstukken van veranderingen op het snijvlak van informatievoorziening en bedrijfsvoering. Mijn passie is het verbeteren van de uitvoering van overheidstaken door het slim inzetten van ICT. Dat doe ik graag samen met anderen.

Mijn kracht ligt in het terugbrengen van complexe vraagstukken tot de essentie, het overzien van zowel strategische als operationele aspecten en het overbruggen van tegengestelde belangen.

Bij PBLQ heb ik een groep bevlogen collega’s gevonden met hart voor de publieke zaak en een schat aan kennis en ervaring die permanent wordt verrijkt en uitgedragen. 

Kracht 

Een rode draad in mijn opdrachten is het vertalen van innovatieve ICT-toepassingen naar concrete projecten en programma’s. Daarbij is het de kunst om vanuit de bestaande, vaak complexe, informatievoorziening ambities om te zetten in realistische doelen, met een heldere scope en tastbare resultaten. Dit vergt een combinatie van adviesvaardigheden, inzicht in de informatievoorziening en kunnen leiden van projecten. Mijn kracht ligt in het terugbrengen van complexe vraagstukken tot de essentie, het overzien van zowel strategische als operationele aspecten en het overbruggen van tegengestelde belangen. Met een technische en bedrijfskundige achtergrond heb ik geleerd om mij snel in uiteenlopende onderwerpen te verdiepen. Regelmatig heb ik vastgelopen projecten vlot moeten trekken.   

Expertise en ervaring 

Als consultant heb ik ervaring opgebouwd met haalbaarheidsstudies, leverancierselecties, systeemontwikkeling, implementatie en reorganisatie van de IC-functie. Daarbij vervulde ik afwisselend de rol van adviseur, projectmanager, auditor en informatiearchitect. Mijn opdrachtgevers zijn gemeenten, provincies, rijksoverheid, uitvoeringsinstellingen en het bedrijfsleven. De laatste jaren heb ik mij gericht op digitale dienstverlening en daarbij een brede expertise opgebouwd variërend van geo-informatie tot basisregistraties en digitaal werken. Sinds 2013 ben ik verbonden aan PBLQ. Daarvoor was ik werkzaam bij DCE Consultants, de Boston Consulting Group en Philips.