Patty Heemskerk

Directeur Advies

Patty Heemskerk

Directeur Advies

06 51 22 91 88 06 51 22 91 88
Stuur mij een e-mail

Als directeur en adviseur bij PBLQ werk ik aan complexe vraagstukken met een grote maatschappelijke relevantie. Onze adviseurs hebben een passie voor de publieke zaak en dat bindt ons aan elkaar en onze opdrachtgevers. PBLQ biedt een werkklimaat waarin sprake is van continue ontwikkeling: van de informatiesamenleving, onze individuele opdrachtgevers en van de PBLQ organisatie.

Als medisch informaticus (RU Leiden, 1987) ben ik al zo'n dertig jaar actief in het boeiende veld van ICT in de zorg en ruim vijftien jaar in het bredere veld van ICT binnen de overheid. Begonnen bij een leverancier van zorginformatiesystemen, heb ik veel ervaring opgedaan met het ontwerpen, ontwikkelen, invoeren en beheren van complexe informatiesystemen. Sinds eind jaren '90 ben ik werkzaam als adviseur en heb ik heel diverse opdrachten gedaan bij veel verschillende ministeries. Daarnaast heb ik ruime ervaring met reviews, projectmanagement en als interim manager. Mijn interesse gaat uit naar zogenaamde keten- en stelselvraagstukken en de governance hierop binnen de digitale transformatie van de informatiesamenleving.

Slimme ICT in combinatie met draagvlak voor de gezamenlijke toepassing ervan, zie ik als sleutels voor een betere informatievoorziening binnen de overheid. Door mijn ICT opleiding en ervaring kan ik snel ICT programma’s en oplossingen (mede) ontwerpen en beoordelen, maar juist door mijn ervaring als adviseur, weet ik dat transformaties in de informatiesamenleving vooral bepaald worden door de mate waarin mensen en organisaties zich innovaties eigen kunnen maken. Dit speelt met name bij stelselvraagstukken waar meerdere ketenpartijen tot gezamenlijke oplossingen moeten komen. De politieke omgeving biedt een interessante achtergrond voor deze vraagstukken.

Patty Heemskerk  -  Directeur Advies

De crux is draagvlak te creëren en in de publieke sector betekent dat ook begrip hebben voor de belangen (financieel, politiek, posities) van alle betrokkenen in de informatiesamenleving en deze afdoende te faciliteren.

De crux is draagvlak te creëren en in de publieke sector betekent dat ook begrip hebben voor de belangen (financieel, politiek, posities) van alle betrokkenen in de informatiesamenleving en deze afdoende te faciliteren. Bestuurlijke sensitiviteit, goed luisteren naar de opdrachtgever en diens omgeving en de zaken helder benoemen, zie ik als essentiële voorwaarden voor het verkrijgen van commitment aan en vertrouwen in oplossingen binnen de digitale overheid. Als belangrijke succesfactoren zie ik hierbij de onafhankelijkheid van PBLQ, maar ook mijn persoonlijke betrokkenheid en enthousiasme in de uitvoering van mijn opdrachten. Deze richten zich met name op stelselvraagstukken binnen de digitale overheid in de meest brede zin van het woord en specifiek op de zorg ICT (e-health) en elektronische identiteiten. 

Hoewel ik alweer 15 jaar bij PBLQ werk, is geen dag hetzelfde en blijft de dynamiek groot en de opdrachten complex. Daarnaast mag ik sinds medio 2016 met veel plezier leiding geven aan de adviespoot binnen PBLQ, verbinders in de informatiesamenleving.