Matthijs Kerkvliet

Adviseur

Matthijs Kerkvliet

Adviseur

06 21 85 17 93 06 21 85 17 93
Stuur mij een e-mail

In 2005 stapte ik voor het eerst over de drempel van PBLQ om als jonge informatieprofessional aan de slag te gaan. En het is niet voor niets dat ik tien jaar later, na mooie en interessante jaren binnen de overheid, diezelfde stap opnieuw heb gezet. PBLQ is een mooie organisatie met kundige adviseurs en een missie die goed bij mij past: het bijdragen aan een slimme en robuuste informatiesamenleving.

Een verbinder by design

Met meer dan tien jaar onderzoekservaring op het gebied van informatievoorziening binnen de (Rijks-)overheid heb ik een aardig beeld opgebouwd van de worstelingen die organisaties doormaken op ICT-gebied maar zeker ook van goede en inspirerende voorbeelden van ICT-oplossingen. Hierbij heb ik altijd oog gehad voor de onderliggende beleidsvraag waarbij ICT wordt aangewend als antwoord. Dus: wat is nu eigenlijk de échte behoefte, en hoe kan ICT daarbij helpen? Maar dit kan natuurlijk ook andersom. De techniek ontwikkeld zich nog altijd in een razend tempo, en wat betekent dit nu voor beleidsmakers en bestuurders? Welke ICT-trein móet je pakken en welke kun je laten gaan? 

Het is welhaast ondoenlijk om dit als beleidsmaker, -uitvoerder of bestuurder allemaal bij te kunnen houden en goed in te schatten. Het tempo van de ontwikkelingen is niet alleen erg hoog, maar de wereld van de ICT kenmerkt zich ook door ingewikkelde termen. Ik heb in mijn opleidingen en werk de verschillende talen eigen gemaakt: de technische taal van ICT aan de ene kant en de taal van de bestuurders en beleidsmakers en de taal van de uitvoerders aan de andere kant. Als verbinder help ik graag om elkaar goed te begrijpen. 

Er is een veelvoud aan digitale deuren bijgekomen, en er kunnen er zomaar enkele wagenwijd open staan.

Cyber security

De wereld van nu is niet meer zoals de wereld van een paar jaar geleden. Daar waar je jezelf een paar jaar geleden nog veilig en onbespied waande zodra de voordeur op slot was is dat nu niet meer zo. Er is een veelvoud aan digitale deuren bijgekomen, en er kunnen er zomaar enkele wagenwijd open staan. Hoe zorg je ervoor dat die deuren niet ongeautoriseerd geopend kunnen worden, maar je toch genoeg bewegingsruimte behoudt? En wat doe je als er toch iemand door die digitale deur naar binnen is gekomen? Dit zijn vragen die mij bezig houden.

Cyber security is geen ver-van-je-bed-show, integendeel. Denk aan de gijzelsoftware-aanvallen die hebben plaatsgevonden of de mogelijke manipulatie van de Amerikaanse presidentsverkiezingen nota bene. Cyber Security is een thema dat er is en niet meer weg gaat. Ik heb me er daarom in vastgebeten om niet meer los te laten. De onderzoeken die ik op dit gebied heb gedaan helpen me hierbij.

Warm in de relatie, creatief in de oplossing

Ik vind het in mijn werk belangrijk de tijd te nemen om elkaar goed te begrijpen. Die tijd win je dan hoe dan ook in een later stadium weer terug. En als er eenmaal een goede klik is, vind ik het leuk en belangrijk om die goede klik te behouden. Ik maak daar dan ook dus graag tijd voor vrij.

Maar ik ben er natuurlijk niet alleen maar voor de gezelligheid. Ik ben er juist om mensen en organisaties verder te helpen. Ik vind het leuk om daar waar nodig paden te nemen die nog onbewandeld zijn om zo ook tot creatieve oplossingen te komen.