Martin Timmer

Associé

Martin Timmer

Associé

06 29 09 37 92 06 29 09 37 92
Stuur mij een e-mail

In de afgelopen dertig jaar heb ik verschillende advies-en directiefuncties bekleed in de publieke en private sector. Dat betekende voor mij werken aan politiek gevoelige en maatschappelijke opgaven in complexe omgevingen die er toe doen. Vaak ging het daar om beleid en uitvoering met elkaar in gesprek brengen en organisaties succesvol laten 'zwaluwstaarten' naar het gewenste resultaat.

Veranderen is bewegen en bewegen kost energie. Maar bewegen levert ook veel nieuwe energie op

Organisaties en mensen zijn tegenwoordig bijna continu in beweging als gevolg van nieuwe wetgeving, veranderende marktomstandigheden, nieuwe en vertrekkende medewerkers, innovaties van binnen en van buiten en ga zo maar door. Alles moet steeds beter en sneller én gelukkig kan het ook heel vaak beter en sneller.

Martin Timmer  -  Adviseur

Mijn drive ligt in het succesvol maken van organisaties.

Mijn drive ligt in het succesvol maken van organisaties. Bijna altijd ligt de sleutel daarvoor bij de medewerkers. Effectiever teamwork, het op orde brengen van de gegevensuitwisseling en de managementinformatie, het toepassen van nieuwe werkwijzen en methoden, het creëren van een lerende en uitdagende werkomgeving, het ontwikkelen en toepassen van nieuwe vormen van informatie-overdracht. Het zijn allemaal instrumenten om organisaties niet alleen doelmatiger en effectiever te laten opereren, maar ook bestendiger te maken voor de toekomst.

Ruime ervaring in advies- en managementvragen

In mijn advies- en interim-managementpraktijk bij Twynstra Gudde en PriceWaterhouseCoopers en in mijn tijd als manager en bestuurder bij Rijkswaterstaat, de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie en Arbeidsvoorziening heb ik mogen werken aan heel verschillende en uitdagende opgaven. 

Voorbeelden zijn:

  • het terugbrengen van de doorlooptijd van het raad(kind)onderzoek met 25%,
  • het uitbesteden van de gehele ICT-organisatie en het inrichten van een regie-organisatie,
  • het flexibiliseren van het onderhoud aan rijkswegen waardoor het onderhoudsbudget met 10% afnam,
  • het daadwerkelijk dienstbaar maken en effectief laten zijn van staforganisaties en bedrijfsvoering aan het primair proces,
  • het gereedmaken en aansluiten op de keten van de Raadsorganisatie op de nieuwe Jeugdwetgeving door het inrichten van front offices,
  • het ontwikkelen van een programma voor personal leadership,
  • het inrichten en effectueren van opdrachtgever/opdrachtnemerschap binnen verschillende organisaties en
  • het benchmarken van processen en organisaties.

Thema's waar ik me graag voor inzet

Ik ben resultaatgericht, authentiek, explorerend, empathisch en verbindend en houd ervan te schakelen tussen visie en operatie en weer terug in een complexe bestuurlijke omgeving. Zowel in advies- als (interim) managementrollen.

Thema´s waarvoor ik me graag inzet voor onze opdrachtgevers zijn organisatievernieuwing -en verbetering (samenvoegen bedrijfsonderdelen, fusies, ontwikkelprogramma´s, samenwerkingsvragen et cetera), sourcing vraagstukken, ketenregie, verbetering van de bedrijfsvoering, benchmarking, project- en programmamanagement en financiële -en informatievoorzieningsvragen.

Voorop staat evenwel steeds het effectiever en efficiënter en daarmee succesvoller maken van organisaties en mensen.