Martijn Hartog

Adviseur

Martijn Hartog

Adviseur

06 11 34 79 89 06 11 34 79 89
Stuur mij een e-mail

Bij PBLQ zet ik mij met veel enthousiasme in voor complexe vraagstukken op het snijvlak van bestuur, beleid, participatiesamenleving en digitalisering. Ik heb van nature een brede oriëntatie, mede door mijn achtergrond in bestuurskunde, publiek management, logistiek management, hoger onderwijs en muziek kan ik adequaat schakelen tussen bestuurlijke, organisatorische en informatiekundige opgaven.

Mijn opdrachten spelen zich vaak af op de grens van toekomstige vraagstukken en de mogelijke optimalisaties van interne en externe dienstverlening in verbintenis met de digitale burger / patiënt / cliënt. Met name waarbij enige inventiviteit en integrale samenwerking is benodigd om acties voor morgen te realiseren. Naast mijn werkzaamheden voor PBLQ onderneem ik een promotieonderzoek naar algoritmes en digitalisering van publieke besluitvormingsprocessen bij de Technische Universiteit Delft, aan de Faculteit Technologie, Beleid en Management.

Naast mijn werkzaamheden voor PBLQ onderneem ik een promotieonderzoek naar algoritmes en digitalisering van publieke besluitvormingsprocessen bij de Technische Universiteit Delft

Als bestuurskundige voel ik me erg thuis in het belichten van vraagstukken vanuit meerdere optieken. Met mijn academische achtergrond kan ik snel grote hoeveelheden informatie verwerken en tot de kern van een uitdaging komen.

Kracht en expertise

Als bestuurskundige voel ik me erg thuis in het belichten van vraagstukken vanuit meerdere optieken. Met mijn academische achtergrond kan ik snel grote hoeveelheden informatie verwerken en tot de kern van een uitdaging komen. Ik laveer makkelijk tussen academisch en pragmatisch handelen en zet me met een sterk analytisch vermogen graag in voor dynamische opdrachten waarbij snelle besluitvorming, gedegen analyse en verbinding benodigd is. Ik gedij dan ook het beste in multidisciplinaire trajecten met een sterk conceptueel en exploratief karakter, waarbij onderzoek / analyse en advies invulling kunnen geven aan inrichtings- en ordeningsvraagstukken. Samenwerken is onderdeel van iets neer kunnen zetten, ik denk dan ook creatief graag mee met anderen en kan door alle lagen heen openlijk kennis en ideeën delen. Immers, een idee is pas echt een idee als het door meerdere mensen gedragen kan worden en in een plan gegoten kan worden. Door jarenlange ervaring in het hoger beroepsonderwijs kan ik mensen stimuleren en motiveren tot het bereiken van doelen.

Brede ervaring

Eerder heb ik me als projectleider en R&D-coördinator van de onderzoeksgroep Informatie, Technologie en Samenleving aan De Haagse Hogeschool mogen inzetten op de ontwikkeling en realisatie van verschillende meerjarige onderzoeksprogramma’s met externe publieke partners op het gebied van digitale overheid, open overheid, transparantie, e-overheid, e-particpatie, e-democratie, e-learning, sociale inclusie, e-health, Smart City en (Linked) Open Data. Daarnaast heb ik als onderzoeker in deze programma’s veel gepubliceerd over deze thematiek. Tevens was ik actief als onderzoeker bij de onderzoeksgroep Public Governance, waarbij ik me verdiepte in jazzimprovisatie, adaptiviteit en ambtelijk vakmanschap in relatie met complexe governance vraagstukken. Daarvoor heb ik via enkele adviesbureaus bij meerdere publieke instellingen gewerkt in de domeinen: documentaire informatievoorziening, planning & control en financiën.

Nevenactiviteiten

Als programmalid en reviewer ben ik betrokken bij meerdere Internationale journals en conferenties op eerdergenoemde thematiek. Ook ben ik voorzitter van tracks op meerdere conferenties over digitale samenleving, design en datagedreven overheid. Vanuit deze rollen word ik met enige regelmaat gevraagd om te reflecteren op huidige ontwikkelingen, zoals eerder dit jaar in een panel inzake de uitdagingen voor toegankelijkheid voor digitale diensten, tijdens een multi-conferentie over digitale samenlevingen, e-overheid en e-health.

Enkele recente publicaties

  • Hartog, M. (2018), Complexe governance: wat ambtenaren kunnen leren van jazzimprovisatie. In Henno Theisens (red.), Publieke professionals: Besturen en balanceren, netwerken en improviseren. Boom Bestuurskunde: Den Haag, pp. 163-183
  • Hartog, M. & Bakker, K. (2018). Participatory Budgeting in Public Administrations: Barriers and Opportunities for a Transparent Government. Proceedings of the 18th European Conference on Digital Government (ECDG), pp. 317-320
  • Mulder, B. & Hartog, M. (2018), Innovatie Anders: Agenda voor een decennium, Den Haag, ISBN: 978-90-73077-93-5 
  • Hartog, M. & Mulder, B. (2018). Preconditions for the Structural Deployment of (Digital) Technology for Healthcare in a Participatory Society: Validation of methodological and practical challenges, In Lasse Berntzen & Martijn Hartog (Eds.). ICDS2018 Proceedings International Conference on Digital Society and eGovernments, (pp. 14-16), ISBN: 978-1-61208-615-6
  • Mulder, B. & Hartog, M. (2018). Burgers digitaal toerusten: maatschappelijke informatievoorziening. Essay in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag
  • Hartog, M., Mulder, B. & Folmer, E. (2018), Burgerwoordenboeken als participatie-instrument: Digitale schakel tussen systeemwereld professionals en leefwereld burgers. iBestuur Podium, 14 februari
  • Mulder, B., Zijda, D-J. & Hartog, M. (2017), Maatschappelijke Informatievoorziening: E-health opschalen, regionale aanpak als katalysator, Den Haag, ISBN: 978-90-73077-90-4
  • Hartog, M. & Mulder, B. (2017). A Linked Open Data and Semantic Web Citizen Vocabulary for Public Administration: A first exploration and implementation. In Piet Kommers et al. (Eds.), Proceedings International Conference on Internet Technologies & Society (ITS), pp. 115-125, International Association for Development of the Information Society (IADIS), ISBN: 978-989-8533-72-2
  • Hartog, M. & Mulder, B. (2017). Accountable and Responsible Disclosure of Financial Open Government Data: Open Spending Initiatives enhancing Civic Engagement, In Piet Kommers (Ed.), Proceedings International Conference on ICT, Society and Human Beings, part of the Multi Conference on Computer Science and Information Systems (MCCSIS), pp. 127-133, International Association for Development of the Information Society (IADIS), ISBN: 978-989-8533-67-8
  • Hartog, M. & Mulder, B. (2017). The Creation of a Standardized Citizen Health Vocabulary: A Linked Open Data and Semantic Web example, ICDS17: Proceedings International Conference on Digital Society and eGovernments, (pp. 10-13), ISBN: 978-1-61208-537-1

Lees meer over mijn onderzoek