Marieke van der Putten

Manager advies

Marieke van der Putten

Manager advies

06 44 57 42 24 06 44 57 42 24
Stuur mij een e-mail

Vanaf oktober 2016 werk ik als adviseur bij PBLQ. Na zestien jaar bij zowel de rijks- als de gemeentelijke overheid gewerkt te hebben, heb ik bewust gekozen voor de afwisseling van advies- en interimwerk bij PBLQ. De innovatie en dynamiek, die ICT-ontwikkelingen in overheidsorganisaties brengen, dagen uit en spreken me aan.

Deze spreken me aan omdat de technologische innovatie (overheids-) organisaties voor nieuwe, organisatie brede vraagstukken plaatst en aanzet tot verandering en vernieuwing. Vanuit mijn kennis van en ervaring met ICT en organisatieontwikkeling kan ik in situaties van verandering door heldere communicatie vertrouwen krijgen van zowel de ICT- specialisten als de bestuurders. Zo draag ik graag bij aan een succesvolle implementatie van verdere digitalisering binnen het publieke bestel.

Marieke van der Putten  -  Adviseur

Mijn analytisch vermogen, mijn omgevingssensitiviteit, gecombineerd met mijn ervaring in interimwerk, zorgen ervoor dat ik me snel inwerk en nieuwe situaties snel doorzie.

Centraal in mijn aanpak bij het (bege-)leiden van organisatorische veranderingen of vernieuwingen is mijn focus op een succesvolle implementatie door het meenemen van de verandering bij medewerkers,  eindgebruikers en besluitvormers. Ik werk bij veranderopdrachten vanuit vertrouwen en geef richting door helder te communiceren. Door in contact te zijn met de direct en indirect belanghebbenden zorg ik voor bestendige resultaten met draagvlak.  

Ik ben een sociaal, positief en pragmatisch ingesteld persoon en werk het liefst samen met mijn (projectteam, directie en/of MT aan een realistisch en ambitieus doel. Mijn analytisch vermogen, mijn omgevingssensitiviteit, gecombineerd met mijn ervaring in interimwerk, zorgen ervoor dat ik me snel inwerk en nieuwe situaties snel doorzie.

Loopbaan

De afgelopen jaren heb ik o.a. als programmamanager Wenkend Perspectief een programma voor kostenbewustzijn- en besparing geïnitieerd en geleid binnen het EZ-concern (o.a. consolidatie beheeromgevingen infra, applicatierationalisatie, uniformering leveranciersmanagement) heb ik als teamleider en afdelingshoofd een EZ-breed SSC vormgegeven (o.a. de governance en de ITIL-processen) een PPM-proces geïntroduceerd binnen EZ, en als manager SE-ICT de ICT afdeling van de SSC van de Leidse regio verzakelijkt (verdere ontwikkeling verrekensystematiek, financiële basis op orde, investeringsplan en meerjarenbegroting opgesteld, ITIL-processen verbeterd, bestuurlijke discussie Besparen Op of Met ICT gevoerd, uitbreiding dienstverlening; o.a. nota voorstel 24/7 dienstverlening, strategie sourcing voor SE ICT bepaald, meerjarenstrategie twin datacenter opgesteld).  

Mijn ervaring van de afgelopen jaren als programma of lijn-manager bij verschillende ICT-organisaties maken dat ik bekend ben met veel vraagstukken en als manager of adviseur met een veranderopdracht goed op mijn plek ben bij I- en ICT-organisaties in ontwikkeling. Ik heb specifieke kennis van SSC’s, de governance van de informatievoorziening en informatiebeveiliging.