Marianne Oenema

Adviseur

Marianne Oenema

Adviseur

06 52 13 04 49 06 52 13 04 49
Stuur mij een e-mail

Een belangrijke drijfveer voor mij is het vooruit helpen van organisaties en hun medewerkers. Dit wil ik doen door als adviseur de informatiehuishouding te optimaliseren en medewerkers hierin goed mee te nemen. Vooral het snijvlak tussen de organisatie, medewerkers en ICT spreekt me hierin aan, omdat ik het leuk vind om medewerkers mee te nemen in de logica van ICT systemen en wil kijken hoe ICT een organisatie verder kan helpen. Ik wil graag begrijpen hoe organisaties, processen en systemen werken. Met mijn analytische blik kan ik hierin snel verbanden, risico’s en verbeteringen ontdekken. Dit heb ik onder andere gedaan bij de implementatie van een zaaksysteem bij de gemeente Amersfoort. Ik heb een brede belangstelling en ben nieuwsgierig naar nieuwe kansen om waarde toe te voegen. Ook vind ik het erg leuk om samen met anderen een uitdaging op te pakken.

Logica

Het leveren van toegevoegde waarde aan de dienstverlening van de overheid maakt mij enthousiast en ik vind het erg leuk om dit samen met betrokken collega’s te doen. Ik wil medewerkers beter in staat stellen zich op de burger of klant te kunnen richten. Dit wil ik doen door met een informatievraagstuk aan de slag te gaan in een verbindende of coördinerende rol. Vooral als digitalisering hierin een belangrijk onderdeel is. Het interessante aan ICT vind ik dat het een steeds belangrijkere rol in onze samenleving en bij de overheid vervult. Ook zit er voor mij een logica in die ik snel begrijp en waar ik anderen graag in meeneem.

De brugfunctie tussen de gebruiker en de techniek vervulde ik in eerdere functies met veel plezier.

Kijken vanuit het perspectief van de gebruiker

Voor een succesvolle implementatie van een digitaal systeem moeten gebruikers weten waarom het systeem nodig is,  begrijpen hoe ze hiermee moeten werken en merken dat deze verandering waarde toevoegt. De brugfunctie tussen de gebruiker en de techniek vervulde ik in eerdere functies met veel plezier. Bij een instelling voor Jeugd-GGZ introduceerde ik bijvoorbeeld een applicatie waardoor het aanvragen van zorgtoewijzingen bij gemeenten vereenvoudigde. Bij de gemeente Amersfoort ondersteunde ik gebruikers met trainingen en digitale handleidingen. Vanuit deze positie introduceerde ik vervolgens verbeteringen in het zaaksysteem waardoor gebruikers het Bestuurlijke Besluitvormingsproces sneller doorlopen en minder fouten kunnen maken.

Overzicht en organiseren

Het is handig om in een team iemand te hebben die overzicht bewaart, dingen organiseert en afhankelijkheden constateert. Ik vind het erg leuk om dit te doen. Bij de gemeente Amersfoort deed ik dit onder andere door draaiboeken uit te voeren en verbeteren. Ook organiseerde en coördineerde ik gebruikerstesten. Hierdoor voerden we frequenter wijzigingen in het systeem door, ging dit sneller en werden er minder fouten gemaakt. Bij de instelling voor Jeugd-GGZ deed ik dit door het regelen van contractverlengingen en tijdens aanbestedingen bij gemeenten, waardoor dit allemaal op tijd gedaan werd.