Interview: Big data in beleid

met docent Marcel Thaens

Gepubliceerd op

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze opleidingen.

Aanmelden

Sinds kort biedt PBLQ de training 'Big data in beleid' aan. Wij interviewden onze collega Marcel Thaens, die kerndocent is van deze training. Hij is principal consultant bij PBLQ en als bijzonder hoogleraar bestuurskunde verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Beleidsmakers gebruiken toch al data in hun werk. Wat is er eigenlijk nieuw aan big data in beleid?

Nieuw is dat het gaat om enorme hoeveelheden data, veel meer dan voorheen. Nieuw is ook dat het gaat om vele soorten data tegelijkertijd. Niet alleen om de ‘gestructureerde’ data die we altijd al hadden, maar het gaat bijvoorbeeld ook om filmpjes, Facebook berichten, Tweets en data afkomstig uit camera’s en sensors. Enorm veel en enorm divers. Dat biedt nieuwe mogelijkheden maar vraagt ook wel het nodige van de organisatie om daar zinvol mee om te gaan.

Worden big data alleen gebruikt door de ministeries en de grote uitvoeringsorganisaties?

Nee, zeker niet. Met Big Data kunnen allerlei soorten organisaties aan de slag. Het is niet gebonden aan een bepaald type organisatie. Gemeenten boeken bijvoorbeeld veel concrete resultaten. Maar ook provincies en waterschappen of organisaties als veiligheidsregio’s zijn hiermee bezig. Overal waar maatschappelijke vragen spelen – en waar binnen de overheid is dat niet? – is Big Data in aanleg interessant. Het is ook relevant voor alle fasen van het beleidsproces. Van agendavorming en besluitvorming, tot uitvoering en toezicht/evaluatie.

Big Data biedt inderdaad veel mogelijkheden, maar om tot echte meerwaarde te komen vergt het ook veel van de eigen organisatie.

Waar moet je op letten bij de toepassing van big data in beleid?

Op het feit dat Big Data veel mogelijkheden biedt, maar tevens ook keerzijden kent. Hier moet oog voor zijn. Hanteer dus een realistisch perspectief. Zo doen organisaties in Big Data trajecten vaak nogal wat aannames over relaties tussen variabelen in de data en maakt men gebruik van algoritmes die niet openbaar zijn. Men checkt de aannames niet en neemt ze al snel voor waar aan. Samen met de niet-openbare algoritmes leidt dat soms tot verkeerde of oneerlijke uitkomsten. Burgers kunnen deze vaak ook niet controleren. Dus, wees kritisch op wat je aan het doen bent als je aan de slag gaat met Big Data oplossingen.

Waarom vind je het zo’n interessant onderwerp?

Opvallend aan publieke organisaties die bezig zijn met Big Data, is dat het soms lijkt alsof het de oplossing voor alles is. Big Data biedt inderdaad veel mogelijkheden, maar om tot echte meerwaarde te komen vergt het ook veel van de eigen organisatie. Denk van tevoren goed na over wat je wilt bereiken en hoe data hieraan bijdragen. Zorg voor voldoende kennis om zinvol met data aan de slag te gaan. Houdt vooral ook rekening met de negatieve kanten van Big Data (zie eerder) en wees bereid om de werkwijze van de organisatie in sommige gevallen aan te passen. Dit om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van ‘realtime’ informatie. Het is de combinatie van mogelijkheden en uitdagingen die het leuk maakt ermee bezig te zijn.

Heeft u interesse in het volgen van de driedaagse training 'Big data in beleid'? De eerstvolgende uitvoering start op 13 maart 2018.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze opleidingen.

Aanmelden