Marcel Thaens

Principal adviseur

Marcel Thaens

Principal adviseur

06 11 95 31 61 06 11 95 31 61
Stuur mij een e-mail

Gefascineerd door de betekenis van technologie voor de publieke sector

Ik ben een bestuurskundige met een passie voor wat ICT betekent voor publieke sector organisaties. Na mijn studie bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ben ik gaan promoveren aan de Universiteit in Tilburg. Daar, in het begin van de jaren negentig, kwam ik terecht in een onderzoeksgroep die zich bezighield met de betekenis van informatisering in het openbaar bestuur. Mijn proefschrift ging over de evaluatie van ICT in het licht van investeringen in technologie. In die tijd waren ICT-ontwikkelingen als het Internet net in opkomst en ik was gefascineerd door de mogelijkheden die dit soort technologieën boden om het werk van en de inrichting van organisaties in de publieke sector anders te gaan doen. Die fascinatie heeft me nooit meer losgelaten.

Mijn interesse gaat uit naar alle ontwikkelingen die vaak worden geschaard onder het fenomeen ‘Smart Cities’.

Mijn aandachtsgebieden

Naast aandacht voor alles wat met eGovernment en de digitale overheid in brede zin te maken heeft ben ik me de afgelopen jaren gaan specialiseren in de rol en de betekenis van ICT en innovatie op strategisch niveau. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vragen als: Op welke manier biedt ICT mogelijkheden om anders om te gaan met uitdagingen in de omgeving? Hoe draagt ICT bij aan het innovatief vermogen van een organisatie (meer veerkrachtig worden) en wat betekent dit voor de inrichting en werking van de organisatie? En, hoe kom je tot een innovatief klimaat in een publieke organisatie? Omdat veel interessante publieke innovatie vandaag de dag plaatsvindt binnen stedelijke omgevingen gaat mijn interesse daarbij ook uit naar alle ontwikkelingen die vaak worden geschaard onder het fenomeen ‘Smart Cities’. 

Wat ik doe

Sinds 2006 combineer ik mijn consultancy praktijk met een benoeming als bijzonder hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Binnen PBLQ ben ik actief als Principal Consultant en ben in dat kader beschikbaar voor diverse soorten advies en consultancy opdrachten. Daarnaast ben ik beschikbaar voor het uitvoeren van onderzoek (o.a. evaluatie studies en verkennende studies) en ben ik als docent actief binnen diverse opleidingen

Tevens ben ik de wetenschappelijk directeur van de EUR/PBLQ opleiding Master of Public Information Management. Ik publiceer regelmatig en ben beschikbaar voor presentaties en lezingen of als dagvoorzitter of inleider voor congressen.