Marc de Rooij

Adviseur

Marc de Rooij

Adviseur

06 11 95 31 60 06 11 95 31 60
Stuur mij een e-mail

Ik werk sinds maart 2010 voor PBLQ met passie, zorg en aandacht aan maatschappelijke vraagstukken. Vandaag de dag speelt informatiemanagement daarbij altijd een belangrijke rol.. Ik heb 15 jaar ervaring in het helpen van overheidsorganisaties bij veranderopgaven, door het uitvoeren van grote (ICT-)projecten en het ontwikkelen van het management en medewerkers.

Ik ben binnen mijn opdrachten altijd gericht op het ontwikkelen van de organisatie op thema’s als opdrachtgeverschap, samenwerking, architectuur en datamanagement.

Mijn passie en missie

Ik ben van oorsprong politicoloog - Rijksuniversiteit Leiden -, heb een master in change management behaald bij SIOO en ben gecertificeerd in Prince2 en als practitioner MSP - managing successfull programmes -. Ik behaal vanuit die achtergrond concrete resultaten in politiek-bestuurlijk of bureaupolitiek complexe omgevingen. ICT-projecten bestaan niet meer., De complexiteit zit in het verbinden van wetgeving, beleid en uitvoering van ICT en overheidsorganisaties met gezamenlijke informatievraagstukken. Mijn ervaring leert dat hierbij regie op informatieketens, informatiebeveiliging, opdrachtgeverschap, implementatie en datakwaliteit belangrijke onderwerpen zijn.

Opdrachten waar ik trots op ben

Waar heb ik aan gewerkt de afgelopen jaren? Bijvoorbeeld aan de realisatie van het landelijke register Kinderopvang. Door de informatiedeling in de keten tussen SZW, gemeenten, GGD-en, Onderwijsinspectie en Belastingdienst te versterken worden kosten en kwaliteit verbeterd. Ook heb ik gewerkt aan de realisatie van Omgevingsloket Online. om - als onderdeel van de invoering van de Omgevingsvergunning en als voorloper van de Omgevingswet - als één overheid de administratieve lasten voor bedrijven en dienstverlening te verbeteren. Aan het professionaliseren van het opdrachtgeverschap door het management van de Huurcommissie en de Gemeente Den Haag op ICT-projecten. En aan de ‘warme fusie’ tussen RGD, RVOB en DVD binnen het Rijksvastgoedbedrijf door het realisaren van een integraal beheer van de vastgoedportefeuille. Ik werk in opdrachten vaak met ICTU samen met een Agile/Scrum werkwijze.

Samen ontwikkelen

Ik vind het erg belangrijk om kennis op te doen en te delen, zowel voor mijzelf als voor anderen.  Ik begeleid daarom binnen PBLQ jonge informatie professionals. Ook organiseer ik met iBestuur mastercourses over actuele thema’s. Ik ben binnen mijn opdrachten altijd gericht op het ontwikkelen van de organisatie op thema’s als opdrachtgeverschap, samenwerking, architectuur en datamanagement. Zo ontwikkel ik me verder samen met mijn opdrachtgevers en (klant)collega’s, zowel op competenties en vaardigheden als nieuwe kennis en inzichten.