‘Ja, (ik ben het die zegt) ik wil!’

Gepubliceerd op

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze activiteiten en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden

Naast mijn werk als verbinder in de informatiesamenleving, verbind ik ook mensen voor de wet aan elkaar als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Als trouwambtenaar ontmoet ik veel stellen die digitaal bij de gemeente hun voorgenomen huwelijk hebben gemeld (voorheen: ondertrouw). Dat melden van het voorgenomen huwelijk gaat hartstikke handig: je upload de benodigde documenten en geeft in het digitale afsprakensysteem meteen de trouwdatum door met eventueel de voorkeur voor een trouwambtenaar.

Nederland in de top-tien 

Steeds meer diensten worden digitaal aangeboden. De Agenda Digitale Overheid, die in juli van dit jaar verscheen, benoemt dat Nederland, in vergelijking tot andere Europese landen, bij de dienstverlening rond life-events op een negende plaats staat. ´Daar kan nog veel gewonnen worden door het volledig doorlopen van procedures´ stelt de Agenda Digitale Overheid. Dit recht op dienstverlening is dan ook een van de ambities.  

Elektronisch identificeren in ontwikkeling 

Maar hoe zorg je ervoor dat de personen die het voornemen tot huwelijk digitaal kenbaar maken, daadwerkelijk zijn wie ze beweren te zijn? Dat het voornemen tot het ‘Ja, ik wil’, daadwerkelijk van de juiste persoon komt? Hier is een betrouwbaar inlogmiddel, een elektronisch identificatiemiddel (eID-middel), voor nodig waarmee organisaties meer zekerheid hebben over wie er bij hen inlogt. Er wordt dan ook, naast de verbetering van DigiD, door overheid en bedrijfsleven hard gewerkt aan de ontwikkeling van andere inlogmiddelen. Zo worden er een of meer private eID-middelen ontwikkeld en hebben mensen straks de mogelijkheid om met hun eID-middel uit andere EU-lidstaten in te loggen.  

Gebruikersgemak versus veiligheid 

Het blijft bij inlogmiddelen lastig een middenweg te vinden tussen gebruikersgemak en veiligheid. Ik hoor om mij heen vaak mensen klagen over de eisen die aan ´moeilijke´ wachtwoorden worden gesteld of de hoeveelheid handelingen die ze moeten doen om ergens in te kunnen loggen (bijvoorbeeld twee-factor authenticatie). Dit is echter allemaal in eigen belang, zodat het voor een ander zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt om namens jou in te loggen.  

Het echte trouwen gebeurt nog in de analoge wereld (´en laten we dat vooral zo houden´, denkt de trouwambtenaar in mij).

Gevolgen zijn groot bij oneigenlijk gebruik digitale middelen 

In het bovenstaande voorbeeld van het voornemen tot huwelijk vallen de gevolgen mee, aangezien het ´Ja-woord´, nog steeds nodig is om een huwelijk rechtsgeldig te maken. Het echte trouwen gebeurt nog in de analoge wereld (´en laten we dat vooral zo houden´, denkt de trouwambtenaar in mij). Maar er zijn diensten die men digitaal kan aanvragen of starten, die bij oneigenlijk gebruik vervelende gevolgen kunnen hebben (toeslagen, uitkeringen, etc.).  

Gevaar van digitale identiteitsfraude 

Met makkelijke wachtwoorden is het voor (cyber-)criminelen eenvoudig iemands inloggegevens te achterhalen en zich online voor te doen als iemand anders. Digitale identiteitsfraude is een vorm van cybercrime en een steeds groter wordend gevaar in de digitale wereld. Het aantal gevallen neemt in de afgelopen jaren toe, zo blijkt ook uit de Monitor Identiteit.  

Bewustzijn alleen is niet voldoende 

Met een betrouwbaar inlogmiddel alleen ben je er nog niet. Er zal besef moeten ontstaan bij mensen waarom het nodig is om een moeilijker wachtwoord te kiezen of die extra stap uit te voeren bij het inloggen, zodat die mensen dit daadwerkelijk doen. Ondanks de focus op digitalisering van de dienstverlening, zegt de Agenda Digitale Overheid hier niet veel over, anders dan ´dat mensen bewust gemaakt gaan worden van het feit dat ´digitale weerbaarheid´ belangrijk is´. Het hóe precies ontbreekt en daarom is het hopen dat de publieke én private organisaties die digitaal diensten aanbieden en/of inlogmiddelen ontwikkelen, het onderwerp awareness mee zullen nemen bij de implementatie.  

Ja, (ik ben het die zegt) ik wil! 

In het bovengenoemd voorbeeld is het in ieder geval zo dat met een inlogmiddel met een hoger betrouwbaarheidsniveau, de gemeente (en vervolgens de trouwambtenaar) er met meer zekerheid van uit kan gaan dat de persoon die het voornemen tot huwelijk meldt daadwerkelijk kan melden: ‘Ja, (ik ben het die zegt) ik wil!’ 

Blogreeks

Dit blog maakt onderdeel uit van een blogreeks in de aanloop naar de Cyber Security Week van 2 tot en met 5 oktober 2018.

Lees hier de overige blogs in deze reeks

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze activiteiten en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden