Laurie Grasmeijer

Adviseur

Laurie Grasmeijer

Adviseur

06 81 90 84 50 06 81 90 84 50
Stuur mij een e-mail

Ten tijde van mijn afstuderen (2014) bracht de Commissie Elias net haar rapport uit, werd het Bureau ICT-toetsing (BIT) opgericht en werd de Digicommissaris aangesteld. De timing om te starten met werken kon wat dat betreft niet beter.

De rode draad in mijn loopbaan is het politiek-bestuurlijke spanningsveld rondom ICT-projecten bij de overheid. Ik beschik over kennis en ervaring op het gebied van digitale identiteit (eID), informatie-uitwisseling in de zorg en de beoordeling van ICT-projecten.

Op dat moment begon ik met werken bij een interdepartementaal ICT-project en viel ik meteen met mijn neus in de ‘informatiemanagement boter’. Het politiek-bestuurlijk spanningsveld rondom ICT-projecten binnen een keten is een rode draad in mijn loopbaan. Zo heb ik meerdere opdrachten vervuld bij complexe ICT-projecten met een politiek-gevoelig karakter. Dit speelveld en de politiek-bestuurlijke arena vind ik zeer interessant. Ik ben graag werkzaam in een omgeving waar verschillende belangen samen komen.  

In 2016 ben ik begonnen met het traineeprogramma informatiemanagement bij PBLQ. Ik heb mij hierdoor weten te ontwikkelen tot verbinder tussen beleid, ICT en verschillende partijen binnen de publieke sector. De Master Public Information Management die ik ernaast heb gevolgd biedt hier goede handvatten voor. Na het traineeprogramma besloot ik adviseur bij PBLQ te worden. Hier kan ik zo breed mogelijk mijn bijdrage leveren aan de informatiesamenleving en mijzelf verder ontwikkelen. 

Opdrachtgevers

Na het afronden van mijn studie Bestuurskunde, heb ik opdrachten vervuld voor verschillende opdrachtgevers, binnen ICT-projecten, een beleidsafdeling of CIO-office. Zo ben ik voor mijn werk als trainee werkzaam geweest bij het Ministerie van BZK. Als trainee bij PBLQ heb ik opdrachten gedaan voor de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ik heb verschillende rollen vervuld, die van projectsecretaris, projectleider, adviseur en beleidsmedewerker. Ik probeer in iedere rol de uitdaging voor mijzelf te vinden. Ik kom het beste tot mijn recht wanneer ik binnen een team of een afdeling een eigen stuk verantwoordelijkheid op mij kan nemen en mensen met elkaar kan verbinden.

Rode draad

De rode draad in mijn loopbaan is het politiek-bestuurlijk spanningsveld rondom ICT-projecten. Mijn interesse ligt in de aansturing van grote ICT-projecten binnen ketens. Ik leg graag de verbinding tussen de verschillende partijen binnen een keten. Ik heb ervaring in diverse ICT-projecten binnen de overheid, in verschillende rollen (projectsecretaris, projectleider, adviseur). Ik beschik over kennis en ervaring op het gebied van digitale identiteit (eID), informatie-uitwisseling in de zorg en het beoordelen van of stellen van kaders voor ICT-projecten binnen de overheid. 

Verbinder 

Ik vind het een uitdaging om er voor te zorgen dat de verschillende belangen binnen een keten op elkaar worden afgestemd, om zo met elkaar tot het beste resultaat te komen. Het leggen van verbindingen tussen de verschillende betrokken partijen vind ik interessant en daar ga ik graag mee aan de slag. Met mijn mensgerichte aanpak en resultaatgerichtheid, lukt het mij betrokken organisaties bij elkaar te krijgen, gezamenlijke doelen te formuleren en deze tot uitvoering te brengen.