Judith Blijden

Adviseur

Judith Blijden

Adviseur

06 57 02 37 93 06 57 02 37 93
Stuur mij een e-mail

Vanaf januari 2019 werk ik als adviseur bij PBLQ. Mijn interesse gaat uit naar het werken aan complexe vraagstukken met zowel een juridisch, bestuurlijk als technologisch component. Dankzij mijn multidisciplinaire achtergrond kan ik creatieve oplossingen aanbieden die steek houden.

Informatievraagstukken zijn blijvend interessant, omdat zij continue veranderen dankzij de doorontwikkeling van technologie. Mijn belangstelling gaat uit naar kijken of nieuwe ontwikkelingen ook daadwerkelijk verbeteringen zijn, en zo ja hoe we ervoor kunnen zorgen dat de context waarin zij worden ingezet op zo’n manier wordt veranderd dat het voor alle betrokkenen leidt tot een betere situatie. Hierbij heb ik in het bijzonder oog voor de juridische kaders die soms moeten worden gehandhaafd en soms moeten worden aangepast.

Mijn interesse gaat uit naar het werken aan complexe vraagstukken met zowel een juridisch, bestuurlijk als technologisch component.

Dankzij een brede ervaring met het werken in complexe projecten met verschillende samenwerkingspartners en stakeholders met diverse achtergronden, kan ik situaties realiseren waarin coöperatieve samenwerkingen ontstaan waar ruimte is voor inspraak. Ik heb affiniteit met het aanbrengen van structuur en duidelijkheid waar nodig bij vraagstukken die op het eerste gezicht ingewikkeld lijken. Daarnaast kan ik goed omgaan met gevoelige politieke situaties, dankzij een heldere communicatiestijl en inzicht in politieke verhoudingen.

Hiervoor werkte ik als adviseur, projectleider en onderzoeker bij Kennisland, denktank voor maatschappelijke vernieuwing. Hier richtte ik mij op het verbeteren van toegang tot en (her)gebruik van cultuur en informatie. Als projectleider, onderzoek en adviseur keek ik naar de rol van digitalisering en haar effect op de juridische kaders binnen de culturele en onderwijssector met een sterke focus op de Europese Unie.