Joop van Lunteren

Associé

Joop van Lunteren

Associé

06 52 47 46 46 06 52 47 46 46
Stuur mij een e-mail

Sinds 1970 werk ik in het publieke domein voor grote informatie-intensieve organisaties. Onder andere als eindverantwoordelijke (Directeur-Generaal Belastingdienst 1993-2000, Bestuurder (ABP sinds 2006), verandermanager (oprichting UWV 2000-2001) en als toezichthouder (voorzitter RvT CBS). Als adviseur werk ik sedert 2002 nationaal voor PBLQ en internationaal voor de Wereldbank (als Expert Tax Administration), altijd voor de publieke zaak.

Wat me drijft is behoorlijke dienstverlening aan burgers en bedrijven, en rechtsstatelijke handhaving.

De complexiteit en het belang van publieke organisaties boeien mij nu bijna 50 jaar. Ik heb me er altijd mee verbonden gevoeld, door er zelf met een team richting aan te geven, als adviseur die zelf in de modder heeft gestaan te helpen bij het vinden van nieuwe wegen of door als toezichthouder de lastige vragen te stellen. Inhoudelijk ben ik tegenwoordig graag bezig op de raakvlakken van governance, strategie en informatie. Wat me drijft is behoorlijke dienstverlening aan burgers en bedrijven en rechtsstatelijke handhaving.

Opdrachten

In de laatste 15 jaar adviseerde ik voor de Wereldbank onder meer de belastingdiensten van Oekraïne, Roemenië, Servië en (voor het IMF) Koeweit. In Nederland begeleidde ik de Bestuursraden van onder andere de ministeries van J&V en OCW, leidde ik Gateway reviews op onder meer de modernisering van de GBA en Anders betalen voor mobiliteit, en was ik kwartiermaker en later adviseur voor het Forum Standaardisatie. Ik deed adviesopdrachten en transitiemanagement voor onder andere de ministeries van BZK, EZ, J&V (DJI), VWS, Defensie en SZW, en ik initieerde IMAC (de academie voor informatiemanagement). 

Belastingrecht en Openbare Financiën

In 1970 deed ik doctoraalexamen Belastingrecht en Openbare Financiën aan de RU Leiden. Later volgde ik trainingen op de terreinen Organisatieontwikkeling, Informatisering en Adviesvaardigheden. In 2003 was ik Nederlands ICT personality of the year.

Andere activiteiten

Sinds 2006 beschouw ik het bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) als mijn hoofdactiviteit. Daarnaast was ik onder meer lid van het audit committee van OCW, voorzitter van de Raad van Advies van DUO, en voorzitter van ICTAL (de commissie voor ICT en administratieve lasten).

In mijn vrije tijd ben ik bestuurder van twee kleine stichtingen op muziekgebied en ontwikkeling van medicijnen.