Jinne Samsom

Adviseur

Jinne Samsom

Adviseur

06 49 69 13 48 06 49 69 13 48
Stuur mij een e-mail

Het leukste aan mijn werk als adviseur bij PBLQ vind ik de dynamische omgeving. Werken bij PBLQ betekent een grote verscheidenheid aan projecten, opdrachten en onderzoeken. Met mijn enthousiaste en positieve aanpak is zo’n omgeving mij op het lijf geschreven.

Ik ben in 2019 bij PBLQ als stagiair begonnen en later doorgestroomd in de rol als adviseur. Tijdens mijn stage hield ik mij bezig met actuele vraagstukken binnen het lokaal bestuur zoals privacy, het sociaal domein en burgerparticipatie. Dit sloot goed aan bij mijn studie politicologie waar ik dagelijks bezig was met de totstandkoming van politieke besluitvorming. Het opgebouwde gevoel van politieke sensitiviteit pas ik nu geregeld toe in het advieswerk.

De publieke zaak

Mijn passie voor politiek en democratie vind ik ook terug bij PBLQ. Bij collega’s vind ik een intrinsieke motivatie terug om te werken aan de publieke zaak en onze adviezen en aanbevelingen zijn altijd toegespitst op concrete verbeteringen in het functioneren van de overheid. Een mooi toonbeeld hiervan is het werk dat wij mogen verrichten voor lokale rekenkamers waarin de aanbevelingen meestal direct een verschil kunnen maken in de dienstverlening richting burgers. 

Wat mij als persoon en ook als adviseur kenmerkt is mijn open houding en brede interesse voor uiteenlopende onderwerpen. Ik krijg veel energie van het werken in teams met verschillende collega’s. Binnen de teams word ik door anderen gezien als assertief en initiatiefrijk en ben ik in staat om te schakelen tussen rollen als projectsecretaris, procesbewaker en onderzoeker.

Mijn passie voor politiek en democratie vind ik ook terug bij PBLQ

Daarnaast vind ik het leuk om voor groepen te spreken. Ik weet goed hoe ik een boodschap op een effectieve manier voor een afwisselend publiek kan overbrengen door mijn ervaring als educatief begeleider bij ProDemos. Hier was ik verantwoordelijk voor het begeleiden en rondleiden van groepen uit zowel het basis- als middelbaaronderwijs en het MBO door de Tweede Kamer. In mijn presentaties zoek ik altijd de interactie op met de doelgroep met als doel dat zij eigenaar worden van de boodschap.

Informatiemanagement

De kern van ons werk in informatiemanagement raakt naar mijn mening aan de basisprincipes van onze democratie. Het internet en daaraan gekoppelde slimme vormen van technologie hebben informatie voor burgers op een grote schaal beschikbaar gemaakt. Dit maakt ons bestuur begrijpelijker, transparanter en inclusiever. Burgers zijn beter ingelicht en willen meedoen in een opkomende participatiesamenleving.

Uitdagingen

Maar er zijn ook uitdagingen. Een grote kwantiteit aan informatie zegt niks over de kwaliteit van deze informatie. De mogelijkheid op desinformatie en het maken van verkeerde beslissingen wordt hierdoor vergroot. In dit veld moet de overheid zich begeven als transparante en publiekgerichte speler. Centraal hierin staat de vraag hoe de dienstverlening richting de burger kan worden verbeterd op een manier waarop de burger maximaal betrokken wordt. In mijn werk bij PBLQ hoop ik aan dit complexe doch zeer interessante vraagstuk een bijdrage te kunnen leveren.