Jimco Drost

Adviseur

Jimco Drost

Adviseur

06 53 15 63 17 06 53 15 63 17
Stuur mij een e-mail

Ik ben actief als senior programma-, project- en interim-manager op het snijvlak van organisatievraagstukken en informatievoorziening. Ik ben een typische 'verbinder' tussen beleid en concrete uitvoering. Ik ben ervaren in het scherp krijgen van de toegevoegde waarde van veranderingstrajecten en projecten.

Organisaties kunnen zich alleen ontwikkelen als de mensen zich ontwikkelen. De persoonlijke ontwikkeling van mensen staat zowel buiten als binnen mijn opdrachten centraal.

Mijn verbindende karakter komt ook tijdens de uitvoering naar voren door in nauwe samenwerking met de organisatie de vraagstukken aan te pakken. Hierbij weet ik mensen los te krijgen uit hun huidige manier van werken en denken, en open te laten staan voor nieuwe mogelijkheden en kansen die er liggen. In mijn ogen is een project niet af als het resultaat is opgeleverd, maar als iedereen binnen de organisatie met het resultaat werkt. Ik werk graag in teamverband. 

Uit de overheid 

Mijn eerste dertien jaar werkervaring ligt binnen de overheid. Ik heb een brede ervaring op het gebied van informatisering binnen overheden en bestuurlijk complexe omgevingen. Ik heb me onder andere bezig gehouden met de samenwerking tussen de politie, brandweer en ambulancezorg in de meldkamers. Ik ben direct (o.a. als projectmanager) betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem voor de afhandeling van de hulpvraag van burgers via 1-1-2. 

Opdrachten

De afgelopen vijftien jaar heb ik me vanuit PBLQ  bezig gehouden met een veelheid aan opdrachten waar mijn verbindende en ontwikkelende karakter naar voren is gekomen. Ik ben vooral bezig geweest binnen onderwijs, veiligheid en zorg. Naast diverse interim en projectopdrachten heb ik me vooral beziggehouden met het professionaliseren van organisaties in de sturing en inrichting van informatievoorziening voor het realiseren van hun strategische doelstellingen. Een voorbeeld hiervan is het faciliteren van grote onderwijsorganisaties in het middelbaar beroepsonderwijs bij de ontwikkeling van competentiegericht onderwijs. 

Ontwikkelen 

Organisaties kunnen zich alleen ontwikkelen als de mensen zich ontwikkelen. De persoonlijke ontwikkeling van mensen staat zowel buiten als binnen mijn opdrachten centraal. Ik draag hier graag een steentje aan bij. Dit doe ik als opleider/docent, leergangbegeleider, intervisiebegeleider en coach rond meerdere opleidingstrajecten binnen PBLQ.