Jense Wiersma

Adviseur

Jense Wiersma

Adviseur

06 30 19 04 34 06 30 19 04 34
Stuur mij een e-mail

In mijn werk is keer op keer bevestigd dat ik erg veel plezier haal uit ICT-projecten, en dat ze me ook liggen. Juist in het publieke domein. Mijn analytische én mensgerichte blik maakt mij daarin een verbinder: van mensen en kansen.

Een nieuwe wereld

De aanpak van maatschappelijke vraagstukken is in toenemende mate afhankelijk van een steeds impactvollere informatiecomponent. Niets heeft dat zo sterk benadrukt als de COVID-19-crisis. Nog nooit steunde de menselijke interactie en al haar sociale en economische waarde zo sterk op de digitale wereld. Dat legt een belangrijke en uitdagende taak in de handen van (semi-)publieke organisaties. Het grijpen van de kansen en afdekken van de kwetsbaarheden die dat met zich meebrengt vraagt om veel expertise en transformerend vermogen van een sector die sowieso al te maken had met een complex speelveld.

Ontzorging en het bereiken van een duurzaam resultaat staan voorop.

Een publiek hart

Daar waar techniek en organisatie samenkomen zie ik voor mezelf een sterke verantwoordelijkheid weggelegd in het vergroten van die publieke waarde. Door mijn achtergrond in informatiemanagement én internationale betrekkingen heb ik veel oog ontwikkeld voor mensen, techniek, processen, belangen, veiligheid, innovatie en organisatiedynamica. Als adviseur heb ik in diverse rollen aan een breed spectrum aan opdrachten gewerkt: van het hart van de digitale overheid (basisregistraties en burger-inlogmiddelen) tot aan domeinen als de onderwijsbeleidswereld, de zorg, en de mensenrechten. In dergelijk grote organisaties met een evenzo grote achterban ligt er vaak een grote uitdaging in het organiseren van wederzijds begrip tussen de verschillende stakeholders, een realistisch en gedragen gemeenschappelijk doel, duidelijke afspraken over proces en kwaliteit en het activeren van een effectieve samenwerkingsdynamiek.

Ik denk en werk graag met u mee in het genereren en realiseren van oplossingen daarin, of dat nu governance-, communicatie- of implementatievraagstukken betreft, of procesoptimalisatie, verwerving, of architectuur. Ontzorging en het bereiken van een duurzaam resultaat staan daarbij voorop.