Jan van Veenen

Adviseur

Jan van Veenen

Adviseur

06 46 340 348 06 46 340 348
Stuur mij een e-mail

Ik heb 30 jaar ervaring met organisatie- en informatievraagstukken in complexe meerpartijen situaties, in rollen als ketenregisseur, ketencoördinator, kwartiermaker en strategisch adviseur. Mijn specialisatie is ketenregie in justitiële ketens en begeleiding en uitvoering van marktconsultaties voorafgaand aan aanbestedingen.

Ik voel me als een vis in het water als in ketens een gezamenlijke oplossing gevonden en gerealiseerd moet worden voor een informatiekundig vraagstuk. Ik bied oplossingsrichtingen voor de omgang met informatiebehoeften, ICT, marktpartijen, interne en externe samenwerking, besturing van veranderprojecten en veranderprogramma’s en het opstellen van business cases en financiering.

Mijn toegevoegde waarde is dat ik de bestuurders en medewerkers van de betrokken partijen in staat stel snel de goede informatie op tafel te krijgen, uitvoerbare alternatieven te genereren, het goede besluit te nemen én tot uitvoering te brengen.

Ketenregie

Ik ben er goed in te helpen zorgen dat verschillende partijen samen op tijd de goede dingen doen om informatiestromen in de keten te laten werken. Zo was ik als ketencoördinator bezig met de implementatie van de arrondissementale herindeling (Herziening Gerechtelijke Kaart) zonder storing voor de digitale strafrechtketen En ik werk nu als ketenregisseur aan de invoering van de EU richtlijn Cross Border Execution die er voor moet zorgen dat de buitenlandse kentekenhouders hun boetes thuisgestuurd krijgen. Ook leverde ik een bijdrage aan ketenregie door voor een publiek-private samenwerking een business case uit te werken voor de implementatiekosten van een openbaar register voor bodemonderzoeken.

Jan van Veenen  -  Adviseur

Mijn toegevoegde waarde is dat ik de bestuurders en medewerkers van de betrokken partijen in staat stel snel de goede informatie op tafel te krijgen [...] het goede besluit te nemen én tot uitvoering te brengen.

Marktconsultatie

Ik beleef ook veel professioneel plezier als ik marktconsultaties en sourcingsvraagstukken organiseer en begeleid. Door voorafgaand aan een aanbesteding feedback van de (ICT)markt te vragen op de voorgenomen aanpak kunnen heel veel aanbestedings-, project- en implementatie-issues worden voorkomen.Onder mijn begeleiding voert een team van PBLQ in opdracht van Nederland ICT de ICT Haalbaarheidstoets en andere vormen van marktconsultatie en marktverkenning uit. Ik vervul in de gesprekken met opdrachtgever, inkopers, proceseigenaren, architecten én marktpartijen een goede rol door de de succes- en faalfactoren van inzet van marktpartijen en standaard producten in beeld te brengen.