Jacques van Berkel

Associé

Jacques van Berkel

Associé

06 30 13 69 00 06 30 13 69 00
Stuur mij een e-mail

Sinds 2002 ben is als associé verbonden aan PBLQ. Ik heb een passie voor het 'slimmer' inkopen en inrichten van de (digitale) dienstverlening en achterliggende werkprocessen bij overheidsorganisaties. Door vanuit het gezichtspunt en de behoefte van de gebruiker te vertrekken ontstaan oplossingen die technisch-inhoudelijk écht werken, betaalbaar en duurzaam zijn.

Ik werk uitsluitend voor het publieke domein en in de regel vooral voor overheidsorganisaties die de behoefte hebben aan complexe IT-netwerken (bijvoorbeeld politie, defensie, Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, publieke omroepen). Die exclusiviteit is noodzakelijk om te borgen dat er geen belangenverstrengeling ontstaat bij het uitvoeren van de opdrachten waarvoor ik wordt ingeschakeld.

Ik ben altijd weer gefascineerd door de vraag hoe overheidsorganisaties slimmer en beter ICT oplossingen kunnen inzetten en verwerven en daardoor beter kunnen werken en presteren.

Ik ben altijd weer gefascineerd door de vraag hoe overheidsorganisaties slimmer en beter ICT oplossingen kunnen inzetten en verwerven en daardoor beter kunnen werken en presteren. De onderwerpen die mij aan het hart gaan zijn digitale dienstverlening, de e- en i-overheid, burger- en overheidsparticipatie en lokaal bestuur. Ik ben altijd weer gefascineerd door de vraag hoe overheidsorganisaties slimmer en beter ICT oplossingen kunnen inzetten en verwerven en daardoor beter kunnen werken en presteren. Digitale tools en technologische innovaties zijn daarvoor belangrijke instrumenten, maar wel altijd met oog voor wat de uiteindelijke gebruiker wil én kan. Kortom: die inwoner, ondernemer, professional et cetera. 

Voorbeelden van opdrachten die ik eerder deed zijn:

  • de belangrijkste distributienetwerken voor alle publieke omroepen in Nederland op de markt zetten (bijvoorbeeld FM, satelliet, DAB+, DVB-T, glasvezel);
  • het eerste innovatiepartnerschap in Nederland op de markt zetten (Talking Traffic) waarin een grote groep overheidsorganisaties en een grote groep ondernemingen samen werken aan een verbeterde ITS-infrastructuur in Nederland (Intelligente Transport Systemen, in dit geval via 4G/LTE);
  • het begeleiden van 13 regionale publieke omroepen om hun inkoopvolumes te bundelen (inkoopsynergie bereiken) en het contractmanagement te professionaliseren; 
  • meerdere afzonderlijke inkooptrajecten ondersteunen voor productiestraten bij publieke omroepen, content management systemen, video-on-demand-oplossingen, streaming e.d.; 
  • diverse audits om conformiteit met regelgeving te controleren waaronder trajecten waarbij vermoedens van collusion aanwezig waren;
  • second opinions uitvoeren op mogelijke aanbestedingstrajecten van overheden (bijvoorbeeld voor een Nationaal Meldkamer Systeem).

Ik studeerde Rechten aan de Universiteit van Leiden, waar ik mijn afstudeerscriptie schreef over fiduciaire eigendomsoverdracht van onroerende zaken naar nieuw Burgerlijk Wetboek.