Irene van Holst

Adviseur

Irene van Holst

Adviseur

06 44 20 57 76 06 44 20 57 76
Stuur mij een e-mail

Als adviseur met een juridisch achtergrond houd ik mij graag bezig met vraagstukken op het gebied van gegevensbescherming. Samen met mijn post-initiële master Public Information Management en ervaring op het gebied van informatiemanagement ben ik in staat om interdisciplinair naar informatievraagstukken te kijken.

Vanuit mijn professionele ervaring begrijp en onderschrijf ik het belang van betrouwbare informatie-uitwisseling, kwaliteitsborging en vertrouwelijkheid.

Mijn werkervaring als kandidaat-notaris heeft mij geleerd om nieuwe informatie snel te doorgronden, oog te hebben voor de belangen die spelen en oplossingsgericht te adviseren. Vanuit mijn professionele ervaring begrijp en onderschrijf ik het belang van betrouwbare informatie-uitwisseling, kwaliteitsborging en vertrouwelijkheid. Door mijn nieuwsgierigheid en openheid maak ik gemakkelijk contact en zet ik mij graag in om verschillende disciplines met elkaar te verbinden.

Ik ben pragmatisch, enthousiast, gedreven en resultaatgericht. Mijn persoonlijkheid kan omschreven worden als vriendelijk, zorgvuldig, geduldig en toegankelijk. Ik werk graag in teams en voel mij thuis in een adviserende en verbindende rol.

Sinds 2016 heb ik via PBLQ verschillende opdrachten uitgevoerd binnen de publieke sector op het snijvlak van beleid en ICT. In een van mijn opdrachten vervulde ik de rol van Project Management Ondersteuner in een project bij het Rijksvastgoedbedrijf. Dit gaf mij de kans om mee te werken in een groot ICT-project waarbij ik veel heb geleerd van de vele aspecten die spelen in een harmonisatie- en ontwikkeltraject. Ook heb ik een opdracht vervuld bij VNG Realisatie waar ik de unitmanager van de units Collectieve infrastructuur & Inkoop en Informatiebeveiliging & Privacy ondersteunde o.a. op het gebied van de jaarplancyclus. Daarnaast coördineerde ik de stukkenstroom en annotaties met betrekking tot strategische overleggen en zette ik mij in om de verbindende processen binnen de organisatie te versterken. Daarnaast heb ik verschillende adviesopdrachten uitgevoerd op het gebied van gegevensbescherming.