Henk Matthijsse

Adviseur

Henk Matthijsse

Adviseur

06 10 92 51 10 06 10 92 51 10
Stuur mij een e-mail

Ik zet me sinds 2014 met enthousiasme in als adviseur van PBLQ. Ik kapitaliseer voor onze opdrachtgevers graag mijn ervaring, maatschappelijke betrokkenheid en algemene drive te willen optimaliseren. Ik heb tijdens mijn loopbaan een brede kennis en ervaring opgedaan binnen het openbaar bestuur, overheid en bedrijfsleven. Zo heb ik me ontwikkeld van technisch ingenieur tot algemeen bestuurder. Ik kan daarom vanuit alle kanten van de tafel opdrachtgevers adviseren en begeleiden in bestuurlijke en operationele organisatie vraagstukken.

Complexe dynamische opdrachten met beroep op snelle besluitvorming, analyse en verbinding passen mij het best. 

Een resultaten man

Ik ben een resultaten man, een aanpakker en verbinder die met een sterk analytisch vermogen snel tot oplossingen komt. Complexe dynamische opdrachten met beroep op snelle besluitvorming, analyse en verbinding passen mij het best.

 

Vormgeven van organisaties in het sociale domein

Ik ben op dit moment in opdracht van de gemeente Emmen kwartiermaker en interim directeur-bestuurder van Stichting De Toegang. Een organisatie ten behoeve van geïndiceerde zorg. Ik richt me daar op het verbinden van de gemeente, het voorliggende informele en formele veld en de zorgaanbieders. Ik draag daarbij zorg voor de vormgeving van de toegangsorganisatie met betrekking tot de governance, personele, juridische, procesmatige, financiële en facilitaire aspecten. 

Binnen het sociale domein heb ik meerdere opdrachten uitgevoerd. Zo deed ik onderzoek voor de gemeenten Leeuwarden en Amersfoort. Voor de gemeente Zwolle was ik verantwoordelijk voor het inrichten en coördineren van een team gericht op het oplossen van de PGB-problematiek. Ook heb ik de backoffice voor de sociale wijkteams van Zwolle opgezet en operationeel gemaakt. Ik was daarnaast in 2015 betrokken bij het oplossen van de administratieve problemen binnen de PGB-trekkingsrecht keten. Ik heb als onderhandelingsadviseur voor de VNG de diverse financiële dossiers begeleid in verbinding met de gemeenten en het ministerie van VWS. Als vertegenwoordiger vanuit de G32 zorgde ik voor een verbetering van de invloed van de G32 in de gehele PGB-keten.

Brede ervaring

Ik ben door mijn ervaring in staat om op meerdere onderwerpen een inhoudelijk advies te bieden. Zo heb ik bijvoorbeeld een adviestraject voor de NVWA begeleid waar een abstracte vraag naar een plateauplan voor de bedrijfsbrede procesverandering en systeeminrichting, is omgezet in een afgewogen implementatie-strategie en –aanpak met bijpassende governance.

Ik droeg tot 2014 vier jaar als Wethouder in Assen de verantwoordelijkheid voor een groot stedelijke vernieuwingsprogramma op het gebied van bereikbaarheid en stadsontwikkeling van ruim 200 miljoen euro, en daarnaast de portefeuilles economie, sensortechnologie, recreatie en toerisme, evenementen. Daarvoor was ik 8 jaar werkzaam bij DUO en heb daar diverse management rollen gehad en programma’s en projecten uitgevoerd. Ik startte mijn carrière bij Stork organisaties waar ik als technisch ingenieur in verschillende rollen heb gefunctioneerd.