Hedzer Uulders

Adviseur

Hedzer Uulders

Adviseur

06 40 61 51 97 06 40 61 51 97
Stuur mij een e-mail

Digitalisering heeft de informatiehuishouding van de overheid grondig veranderd. De kunst is om hier slim mee om te gaan door valkuilen te omzeilen en kansen te benutten. Als adviseur ben ik de verbindende factor tussen ICT, organisatie en management en richt ik mij met gevoel voor bestuurlijke én menselijke verhoudingen op het bereiken van haalbare resultaten voor publieke organisaties.

Informatie als grondstof

Informatie is de grondstof voor het functioneren van de overheid. Tegelijkertijd is de omgang met overheidsinformatie vaak complex. Want wie creëert op welke moment welke informatie? Hoe wordt er vervolgens mee omgegaan, niet alleen binnen, maar ook tussen organisaties? Welke wettelijke kaders zijn daarbij van toepassing? Welke risico’s en welke kansen brengt dat met zich mee? Hoe zorgen we ervoor dat die informatie beschikbaar en bruikbaar blijft? En vooral: hoe kunnen de informatiehuishouding zo organiseren dat we op alle deze vragen een passend antwoord hebben? Bij PBLQ werk ik aan dit vraagstuk als gedreven adviseur en onderzoeker op het snijvlak van bestuur en ICT.

Mijn onderzoekservaring helpt om snel tot de kern van de situatie te komen en te werken aan oplossingen.

Expertise en ervaring

Ik heb een achtergrond in de academische en diplomatieke wereld en heb gewerkt als wetenschappelijk onderzoeker en vervolgens als beleidsonderzoeker en -adviseur. Sinds 2018 werk ik bij PBLQ. Hier heb ik inmiddels ervaring opgedaan binnen verschillende overheidsorganisaties en in verschillende rollen.

Zo heb ik onder meer gewerkt als secretaris van een onafhankelijke onderzoekscommissie, die onderzoek heeft gedaan naar financiële huishouding, ICT en governance van een grote uitvoeringsorganisatie. Bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten heb ik als beleidsmedewerker meegewerkt aan de vormgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de financiële effecten van deze wet in kaart helpen brengen. Recent heb ik in opdracht van een archiefinstelling de aanbesteding van een digitale archiefvoorziening begeleid.

In al deze rollen komen mijn communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen in andere culturen, organisaties en personen goed van pas en helpt mijn onderzoekservaring om snel tot de kern van de situatie te komen en te werken aan oplossingen. Ik ben dan ook breed inzetbaar voor projectmanagement en beleidsonderzoek en -advies en voor opdrachten op uiteenlopende gebieden, met een speciale focus op informatiebeheer en de Omgevingswet.