Guus van den Berg

Adviseur

Guus van den Berg

Adviseur

06 53 74 51 34 06 53 74 51 34
Stuur mij een e-mail

Het accent van mijn werkzaamheden ligt op (periodieke) reviews, second opinions en audits. Daarbij gaat het vaak om complexe projecten op het snijvlak van ICT, organisatie en bestuur.

In mijn adviezen streef ik er altijd naar om kritisch te blijven, maar toch het projectbelang niet uit het oog te verliezen. Dus een project "afserveren" komt weinig voor.

Deze contra expertises voer ik niet alleen achteraf uit, maar ook voorafgaande aan en tijdens projecten of programma’s. De toegevoegde waarde van deze "pro-actieve" adviezen is dat een opdrachtgever nog tijdig de koers kan bijsturen als er risico's gesignaleerd worden. Vaak formuleert PBLQ daarbij ook maatregelen ter oplossing van die risico's.

In mijn adviezen streef ik er altijd naar om kritisch te blijven, maar toch het projectbelang niet uit het oog te verliezen. Dus een project "afserveren" komt weinig voor.

Ik werk graag bij PBLQ omdat het inspirerend is om met de PBLQ collega's samen te werken en omdat PBLQ als onafhankelijk adviesbureau in de overheidsmarkt een begrip én autoriteit is. Uitdagend vind ik om te adviseren bij zeer complexe programma’s of projecten, waarbij uiteenlopende belangen én ICT omgevingen op elkaar afgestemd moeten worden, en wanneer er sprake is van een “noodsituatie”.