Femke Kok

Adviseur

Femke Kok

Adviseur

Stuur mij een e-mail

Geboeid door governance vraagstukken die opspelen bij publieke innovaties ben ik in 2016 bij PBLQ in dienst getreden. Via PBLQ werk ik graag aan het borgen van innovatieve ontwikkelingen binnen de publieke sector. Vooral wanneer het gaat om datamanagement (privacy en informatiebeveiliging) en ketensamenwerking.

Van gebiedsontwikkeling naar informatiemanagement 

Daarvoor werkte ik als adviseur aan ruimtelijk-economische vraagstukken. De inbedding van technologie in de openbare ruimte en het datamanagement dat hieruit voort vloeit speelden daarbij een steeds belangrijkere rol. Bijvoorbeeld rondom data-eigenaarschap en informatiebeveiliging.

Welk maatschappelijk probleem ben je nu echt aan het oplossen; en wat is de toegevoegde waarde van IT daarin?

Opdrachtgevers  

De afgelopen jaren heb ik meegewerkt aan o.a. het bouwen van een datahub binnen de zuivelsector, (opschalings)vraagstukken in smart city programma’s en analyse/ en implementatie opdrachten rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in bijvoorbeeld de zorg of de strafrechtketen. In variërende rollen als (strategisch) beleidsadviseur of -projectleider. 

Welk maatschappelijk probleem ben je nu echt aan het oplossen? 

Mijn interesse gaat vooral uit naar vraagstukken waarin de inbedding en mogelijke consequenties van nieuwe technologieën in beeld gebracht worden. Welk maatschappelijk probleem ben je nu echt aan het oplossen; en wat is de toegevoegde waarde van IT daarin? En hoe zorg je voor een duurzame borging van veranderingen?