Ester de Jong

Adviseur

Ester de Jong

Adviseur

06 50 54 96 46 06 50 54 96 46
Stuur mij een e-mail

Sinds februari 2014 werk ik bij PBLQ. Tegenwoordig als adviseur en daarvoor als trainee informatiemanagement. Ik ben geboeid door het spanningsveld tussen beleid, informatietechnologie en eindgebruikers. Mijn overtuiging is dat het centraal stellen van gebruikers (zowel burgers als bedrijven) de sleutel is voor hogere kwaliteit van dienstverlening in de (digitale) publieke sector. Een overtuiging die ontstond door mijn hands on ervaring met digitale dienstontwikkeling en online marketing.

Onderzoeken en adviesopdrachten op het terrein van: online dienstverlening, informatiemanagement, digitale overheid en gebruiker centraal hebben mijn bijzondere interesse.  

Onderzoek en advies 

In dynamische omgevingen waarin snel geschakeld moet worden kom ik het beste tot mijn recht. Ik ben een enthousiast en open persoon. Ik ben analytisch ingesteld en vind het een uitdaging om mij steeds weer in nieuwe omgevingen en problematiek te storten om vervolgens tot concrete en uitvoerbare adviezen en plannen te komen. Dat doe ik het liefst samen met anderen. Onderzoeken en adviesopdrachten op het terrein van: online dienstverlening, informatiemanagement, digitale overheid en gebruiker centraal hebben mijn bijzondere interesse.

Opdrachtgevers 

De afgelopen 10 jaar deed ik opdrachten bij en voor: CAK, Ministerie van Buitenlandse Zaken, KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten), Ministerie van Binnenlandse Zaken, Logius, Aegon, Bibliotheek.nl, Vereniging van Openbare Bibliotheken, Sociaal en Cultureel Planbureau en Universiteit Leiden. Hier vervulde ik rollen als onderzoeker, projectleider, productmanager en marketeer.      

Politicologie en Digitalisering

Van huis uit ben ik politicologe. Na mijn Bachelor in de Politieke Wetenschap (2003-2007) aan de Universiteit Leiden behaalde ik aan diezelfde universiteit de Master Book and Digital Media Studies (2007-2009). In het kader van het informatiemanagement traineeprogramma voltooide ik de Master Public Information Management (MPIM). Mijn afstudeerscriptie betrof een onderzoek naar de succesfactoren bij het implementeren van usabilitymethoden bij uitvoeringsorganisaties die digitale overheidsdiensten ontwikkelen.