Erik Dolle

Adviseur

Erik Dolle

Adviseur

06 21 14 27 86 06 21 14 27 86
Stuur mij een e-mail

Ik voel mij thuis bij complexe advies- en onderzoeksopdrachten op het snijvlak van organisatie, informatievoorziening en directie of bestuur. Hierbij ben ik altijd gericht op het beste eindresultaat voor de opdrachtgever vanuit de intrinsieke motivatie en de overtuiging dat de overheid het altijd beter kan doen dan ze deed. Ik doe dat altijd met genoeg inhoudelijke kennis en gericht op het bijeen brengen van verschillende belangen.

Nog te vaak wordt het belang van ICT en informatiemanagement onderschat, vooral op bestuurlijk niveau.

In de afgelopen 20 jaar deed ik ruime ervaring op met digitalisering en het verbeteren van de informatievoorziening en dienstverlening bij de overheid. Mijn buitenlandse werkervaring in verschillende delen van de wereld heeft me geleerd dat de overheid in Nederland over het algemeen prima presteert en dat de overheidsdienstverlening best goed op orde is. Toch is dat geen reden om tevreden achterover te leunen. In veel gevallen leiden projecten en programma’s niet tot de gewenste uitkomsten, is er geen optimale verbinding tussen ICT’ers en de gebruikers en kan de dienstverlening zeker klantvriendelijker. Nog te vaak wordt het belang van ICT en informatiemanagement onderschat, vooral op bestuurlijk niveau. Ik weet zeker dat als je mensen, de technologie en de processen goed aan elkaar verbindt, het beter kan: doelgerichter, effectiever, efficiënter en vriendelijker voor inwoners. 

Ik voel mij thuis in verschillende rollen. Dat kan zijn als projectleider of (programma)manager, maar ook als onderzoeker en de ‘vertrouwde adviseur’. Bij verschillende opdrachtgevers heb ik gewerkt aan het informatiebeleid en digitaliseringsstrategie of het inrichten van projecten en programma. Ik kan daarbij de, op het eerste gezicht abstracte, ambities vertalen naar concrete stappen en daarbij een passend besturingsmodel voorstellen. Ook heb ik verschillende onderzoeken uitgevoerd voor lokale rekenkamers naar de effectiviteit van het beleid in het sociaal domein en op het gebied van ICT, privacy en dienstverlening.

Ik weet zeker dat als je mensen, de technologie en de processen goed aan elkaar verbindt, het beter kan: doelgerichter, effectiever, efficiënter en vriendelijker voor inwoners.

Ervaring

Sinds 2013 werk ik bij PBLQ voor verschillende opdrachtgevers: gemeenten, VNG, ICTU en ministeries. Voordat ik bij PBLQ ging werken heb ik o.a. een aantal jaren bij verschillende diensten van de gemeente Den Haag gewerkt. De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan met de Omgevingswet en de daarvoor cruciale informatievoorziening.

Internationaal

Ik werk ook heel graag in een internationale omgeving. In de afgelopen jaren heb ik diverse grote en kleinere opdrachten uitgevoerd in andere landen: Sint Maarten (Nederlandse Antillen) als manager van het Kadaster, Azerbeidzjan als adviseur governance en public service delivery, Ghana als teamleider en adviseur voor lokale belastingen en in Kosovo als programmamanager bij de Civil Registration Agency.